counter image

הגעה לאוקראינה

טפסי כניסה

לפני הנחיתה באוקראינה או מיד לאחריה, על כל הנוסעים שאינם בעלי אזרחות אוקראינית למלא טפסי כניסה (click here to download a copy). ניתן לקבל את הטפסים מצוות הטיסה שלנו על המטוס או בנמל היעד. מלא את פרטי ההגעה והעזיבה והגש את הטופס לפקיד ההגירה בביקורת הגבולות. אנא שמור על חלק הטופס עם פרטי העזיבה והצג אותו בעת העזיבה.

מכס

אוקראינה מפעילה מסלול מכס ירוק ומסלול מכס אדום. נוסעים שאינם בעלי אזרחות אוקראינית יכולים לעבור במסלול הירוק ובתנאי שאינם נושאים עליהם יותר מ:

  • 10,000€ במזומן
  • 1 ליטר של משקה אלכוהולי
  • 2 ליטר של יין
  • 5 ליטר של בירה
  • 200 סיגריות או 250 גר' טבק או 50 סיגרים
  • מוצרי מזון לצריכה אישית בשווי 50€

אין להכניס מוצרי בשר לתוך אוקראינה.

מידע זה הינו אינפורמטיבי בלבד ועשוי להשתנות. חובת הנוסע לעמוד בכל חוקי המכס וההגירה. למידע עדכני אנא לחצו כאן

עגלות כבודה

ניתן למצוא עגלות כבודה באזור קבלת הכבודה, ללא תשלום.

מידע על טיסות המשך מטרמינל D בנמל התעופה הבינלאומי בוריספיל, קייב.