counter image

צבירת ההנחות שלך

עד כמה טיסותיך תכופות? נוסעים מתמידים וחברים במועדון פנורמה יכולים לצבור מיילים ולחסוך בצורה משמעותית על טיסות בחברת UIA. אנו מבטיחים הנחה בת עד 50% בכפוף למספר הטיסות שבוצעו!

תנאים והתניות*:

 

* - לתשומת לבך.

1. ההנחה תחול על המחירים המפורסמים בכל המחלקות ולא תחול על מסי נמל או על כל תשלום נוסף.
2. לא ניתן לשלב את ההנחה בכל הנחה אחרת של UIA במסגרת תוכנית ההצעה האישית כמו גם עם הנחות עסקיות, הנחות גיל, וכד'.

פרטים אישיים (באותיות לטיניות)

פרטי הקשר שלך

PS

פרטי הטיסה שלך

בקשות מיוחדות (טיסה עם חיית מחמד, סיוע מיוחד בנמל התעופה, כבודה נוספת, וכו')