counter image

מעבר נוסעים שטסים דרך נמל התעופה הבינלאומי בוריספיל שבקייב

נבקשך לשים לב שכל הטיסות הבינלאומיות והמקומיות של חברת UIA יוצאות מטרמינל D של שדה התעופה בוריספיל בקייב (KBP) ומגיעות אליו.

נוסעים שמבצעים מעבר בין טיסות בנמל התעופה הבינלאומי בוריספיל בקייב מתבקשים לשים לב לאמור להלן:

מעבר בין טיסות בינלאומיות לטיסות בינלאומיות:

במעבר בין טיסות בינלאומיות המופעלות על ידי UIA:

 • בנמל התעופה ממנו יצאת, הכבודה שלך תישלח עד לנמל היעד הסופי שלך בזמן הצ'ק אין ותקבל/י כרטיס עלייה למטוס לטיסת ההמשך מנמל התעופה בוריספיל שבקייב.
 • אין כל צורך לאסוף את הכבודה שלך ב-KBP מכיוון שזו תועבר לטיסת ההמשך שלך.
 • אם אין בידיך את כרטיס העלייה למטוס לטיסת ההמשך, נבקשך לגשת לדלפק המעבר של UIA. הצוות מסביר הפנים שלנו ישמח להנפיק עבורך את כרטיס העלייה למטוס לטיסת ההמשך שלך.
 • נבקשך לעבור את הבידוק הביטחוני ולהמשיך לשער המתאים.

היה ויתעורר צורך בסיוע נוסף, צוות השירות הקרקעי של UIA ישמח לעמוד לרשותך.

מעבר בין טיסות מקומיות לטיסות מקומיות:

כאשר טסים דרך קייב בחברת UIA מיעד מקומי אחד למשנהו בתוך אוקראינה:

 • בנמל התעופה ממנו יצאת, הכבודה שלך תישלח עד לנמל היעד הסופי שלך בזמן הצ'ק אין ותקבל/י כרטיס עלייה למטוס לטיסת ההמשך מנמל התעופה בוריספיל שבקייב.
 • עם הגעתך לטרמינל D בנמל התעופה בוריספיל בקייב, עליך לגשת לאזור המעבר.
 • אין כל צורך לאסוף את הכבודה שלך ב-KBP מכיוון שזו תועבר לטיסת ההמשך שלך.
 • אם אין בידיך את כרטיס העלייה למטוס לטיסת ההמשך, נבקשך לגשת לדלפק המעבר של UIA באזור ההמראות המקומיות שם הצוות מסביר הפנים שלנו ישמח להנפיק עבורך את כרטיס העלייה למטוס לטיסת ההמשך שלך.
 • נבקשך לעבור את הבידוק הביטחוני ולהמשיך לשער המתאים.

מעבר בין טיסות מקומיות לטיסות בינלאומיות:

כאשר טסים בחברת UIA מערים באוקראינה דרך נמל התעופה בוריספיל שבקייב ליעדים בינלאומיים: 1. אם אין לך על מה להצהיר בנוגע לכבודה שלך או בקשר לנסיעה שלך:

 • בנמל התעופה ממנו יצאת, עליך לשלוח את הכבודה שלך עד לנמל היעד הסופי שלך בזמן הצ'ק אין ותקבל/י כרטיס עלייה למטוס לטיסת ההמשך מנמל התעופה בוריספיל שבקייב.
 • עם הגעתך לטרמינל D בנמל התעופה בוריספיל בקייב, עליך לגשת לאזור המעבר.
 • אין כל צורך לאסוף את הכבודה שלך ב-KBP מכיוון שזו תועבר לטיסת ההמשך שלך.
 • אם אין בידיך את כרטיס העלייה למטוס לטיסת ההמשך, נבקשך לגשת לדלפק המעבר של UIA באזור ההמראות הבינלאומיות שם הצוות מסביר הפנים שלנו ישמח להנפיק עבורך את כרטיס העלייה למטוס לטיסת ההמשך שלך.
 • עליך לעבור את הבידוק הביטחוני וביקורת הדרכונים לפני המשך דרכך.

2. אם יש לך טובין להצהרה בכבודה שלך:

 • עליך לשלוח את הכבודה שלך לקייב.
 • עם הגעתך לטרמינל D בנמל התעופה בוריספיל בקייב, עליך לאסוף את הכבודה שלך באזור הגעת הטיסות המקומיות.
 • נבקשך להוביל את הכבודה שלך לאזור ההמראות הבינלאומיות ולעבור את בדיקת המכס.
 • מכאן, עליך להמשיך לדלפקי הצ'ק אין מס' 1 ו-2 הממוקמים באזור ההמראות הבינלאומיות על מנת לבצע צ'ק אין ולשלוח את הכבודה שלך.
 • אם אין בידיך את כרטיס העלייה למטוס לטיסת ההמשך, נבקשך לגשת לדלפק המעבר של UIA באזור ההמראות הבינלאומיות שם הצוות מסביר הפנים שלנו ישמח להנפיק עבורך את כרטיס העלייה למטוס לטיסת ההמשך שלך.
 • עליך לעבור את הבידוק הביטחוני וביקורת הדרכונים לפני המשך דרכך.

מעבר בין טיסות בינלאומיות לטיסות מקומיות:

כאשר טסים בחברת UIA מיעדים בינלאומיים דרך נמל התעופה בוריספיל שבקייב לערים באוקראינה: 1. אם אין לך על מה להצהיר בנוגע לכבודה שלך או בקשר לנסיעה שלך:

 • בנמל התעופה ממנו יצאת, עליך לשלוח את הכבודה שלך עד לנמל היעד הסופי שלך בזמן הצ'ק אין ותקבל/י כרטיס עלייה למטוס לטיסת ההמשך מנמל התעופה בוריספיל שבקייב.
 • עם הגעתך לטרמינל D בנמל התעופה בוריספיל בקייב, עליך לגשת לאזור המעבר.
 • אין כל צורך לאסוף את הכבודה שלך ב-KBP מכיוון שזו תועבר לטיסת ההמשך שלך.
 • אם אין בידיך את כרטיס העלייה למטוס לטיסת ההמשך, נבקשך לגשת לדלפק המעבר של UIA באזור ההמראות המקומיות שם הצוות מסביר הפנים שלנו ישמח להנפיק עבורך את כרטיס העלייה למטוס לטיסת ההמשך שלך.
 • נבקשך לעבור את הבידוק הביטחוני ולהמשיך לשער המתאים.

2. אם יש לך טובין להצהרה בכבודה שלך:

 • עליך לשלוח את הכבודה שלך לקייב.
 • עם הגעתך לטרמינל D בנמל התעופה בוריספיל בקייב, עליך לאסוף את הכבודה שלך באזור הגעת הטיסות הבינלאומיות ולעבור את בדיקת המכס.
 • מכאן, עליך להמשיך לדלפקי הצ'ק אין של UIA הממוקמים באזור ההמראות המקומיות על מנת לבצע צ'ק אין ולשלוח את הכבודה שלך.
 • אם אין בידיך את כרטיס העלייה למטוס לטיסת ההמשך, נבקשך לגשת לדלפק המעבר של UIA באזור ההמראות המקומיות שם הצוות מסביר הפנים שלנו ישמח להנפיק עבורך את כרטיס העלייה למטוס לטיסת ההמשך שלך.
 • נבקשך לעבור את הבידוק הביטחוני ולהמשיך לשער המתאים.

* את רשימת הפריטים עליהם יש להצהיר ניתן למצוא באתר האינטרנט של חברת UIA, בקונסוליה האוקראינית הקרובה אליך או באתר שירות המכס הלאומי של אוקראינה.
לתשומת לבכם..  

טיסות Air France / KLM ו-Austrian Airlines נכנסות לטרמינל D בנמל התעופה בוריספיל בקייב ויוצאות ממנו.