counter image

מכשירים אלקטרוניים

על מנת למנוע ממכשירים אלקטרוניים מלהפריע לפעולת מערכות הרדיו והניווט של המטוס, אנא מלאו אחר ההוראות הבאות (הוראות אלו מקובלות בכל חברות התעופה): אין להשתמש במכשירי רדיו, טלוויזיות ניידות, צעצועים בעלי שלט רחוק ומדפסות כאשר נמצאים על המטוס ובכל שלבי הטיסה. אין להשתמש במחשבים ניידים, קוראי ספרים אלקטרוניים, מצלמות וידאו, מכשירי iPod, נגני תקליטורים, מכונות גילוח, מכשירי דיקטפון או כל מכשיר הקלטה אחר בזמן נסיעת המטוס על הקרקע, ההמראה, גישה לנחיתה והנחיתה.

טלפונים ניידים

יש לכבות טלפונים ניידים מרגע סגירות דלתות המטוס ועד סוף הטיסה. השימוש בטלפונים מותר לאחר הנחיתה כאשר המטוס חונה ומנועיו כבויים.

בטיחות

בשנת 2005 הפכה UIA לחברת התעופה הראשונה בחבר המדינות שקיבלה באופן רשמי את תו תקן הבטיחות (IOSA) של ארגון חברות התעופה הבינלאומי (IATA) לאחר שעמדה בכל הדרישות המיוחדות. תקן הבטיחות של ארגון חברות התעופה הבינלאומי שפותח על ידי טובי מומחי התעופה בהדרכת ארגון חברות התעופה הבינלאומי הינו תוכנית בינלאומית לביקורת על נהלי התפעול ומערכות הבקרה של חברות תעופה ותכליתו לשפר את רמת הבטיחות בתעופה. תו תקן זה מאשר שוב את הסטנדרטים הגבוהים בכל הנוגע לאיכות ובטיחות הנהוגים ב-UIA.