counter image

נשק ותחמושת

תנאים להטסת נשק ותחמושת

יש להצהיר על כוונה להטיס נשק ו/או תחמושת בעת הזמנת הטיסה.

כאשר יש כוונה להטיס נשק ו/או תחמושת, יש להזמין את הטיסה לא פחות מ-48 שעות לפני מועד ההמראה המתוכנן.

נשק ותחמושת השייכים לרשויות ו/או אנשי חוק יטופלו על ידי מחלקת המטענים.

על הנוסע המעוניין לטוס עם כלי נשק ו/או תחמושת להחזיק בידו כרטיס טיסה בתוקף לטיסה הנתונה, רישיון עבור כלי הנשק ו/או התחמושת שהונפק על ידי המחלקה הרלוונטית לכך במשרד הפנים של אוקראינה ואישור רכישה שהונפק על ידי הגורם המסחרי שמכר את כלי הנשק ו/או התחמושת. או העתק של רישיון זה.

בכל שדות התעופה של אוקראינה נבדקים רישיונות כלי נשק על ידי קציני ביטחון תעופה או על ידי נציגי המחלקה הרלוונטית של משרד הפנים. בשדות תעופה מחוץ לאוקראינה בדיקה זו תבוצע על ידי נציגי אכיפת החוק בהתאם להליכים והתקנות המקומיים.

עמלת טיפול בכלי נשק ותחמושת

החל מתאריך 1.8.2012, UIA גובה עמלה מיוחדת לטיפול בכלי נשק ותחמושת בכל הטיסות המופעלות על ידה: 50€ עבור כל מכל המכיל נשק או תחמושת (במשקל מקסימלי של 5 ק"ג עבור כל נוסע, כולל המכל). עמלה מיוחדת זו הינה עמלה נוספת עבור הטיפול בכלי הנשק והתחמושת ואינה מבטלת או מחליפה חיוב בגין כבודה עודפת במידה וקיים.

יש להציג קבלה עבור עמלה זו בעת ביצוע הצ'ק-אין. במידה ולא שולמה עמלה זו, יש לשלם את העמלה בנמל התעופה לפני ההמראה.

פריטים האסורים לטיסה בתא הנוסעים

הפריטים הבאים אסורים לטיסה בתא הנוסעים:

 • כלי נשק ותחמושת (אקדחים, אקדחי תופי, אקדחי זיקוקים, רובים, כלי צייד, רובי אוויר, תחמושת, ציוד אומנויות לחימה וכדומה).
 • חומרי נפץ (דינמיט, חומרי נפץ פלסטיים, זיקוקים, חזיזים, נורים וכדומה).
 • חומרים מסוכנים (גז מדמיע, חומרים דליקים, חומרי הצתה, חומרים משתכים וכדומה).

כלי החיתוך והפריטים הבאים אסורים לטיסה בתא הנוסעים:

 • צעצועים או פריטים אחרים שהם העתק מדויק של כלי נשק;
 • סכיני מטבח;
 • מספריים;
 • סכיני גילוח;
 • סכין מתקפלת;
 • חותך נייר;
 • מזרקים;
 • מסרגות;
 • מקלות ספורט;
 • מקלות ביליארד;
 • שיפודים;
 • פצירות מתכת וכדומה.

הרשימה שלעיל אינה סופית ובאה רק כדי לתת קווים מנחים לגבי פריטים שאסור שימצאו בכבודת היד.

 

זכות לשאת נשק ותחמושת בתא הנוסעים

האנשים היחידים הרשאים לשאת נשק ותחמושת בתא הנוסעים הינם מאבטחים בתפקיד המלווים אישיות בכירה ובהתאם לסטטוס של אישיות בכירה זו.

 

נשק ותחמושת בכבודה הנשלחת אל בטן המטוס

מותר לשאת כלי נשק קטנים (קרב, ספורט או צייד) בכבודה הנשלחת אל בטן המטוס, כמו גם תחמושת בסיווג 1.4S (UN0012 או UN0014) שאינם נחשבים כציוד מסוכן.

תחמושת דליקה או נפיצה (קליעים ופגזים) אסורה להטסה בכלל.

כמו כן אין לשאת את הפריטים הבאים בכבודת היד או בכבודה הנשלחת אל בטן המטוס: חומרי נפץ מכל הסוגים, זיקוקים, נורים, חזיזים, צעצועים נפיצים, רימוני עשן וכדומה. פריטים כאלו יש לשלוח כמטען בלבד.

כל כלי נשק השייך לנוסע יוטס כאשר הוא פרוק ומפורק לחלקיו (במידת האפשר) וכשהוא ארוז במכל מתכת מיוחד המצויד במנעולי אבטחה ויאוחסן בתא המטען של המטוס אליו לא תהיה גישה במהלך הטיסה, לא לנוסעים ולא לאנשי הצוות.

התחמושת תאוחסן בנפרד מכלי הנשק.

כלי הנשק צריכים להיות פרוקים כאשר נצרת הביטחון מופעלת.

בהתאם לתקנות חברת UIA, על הנוסע לדאוג לכך שהנשק והתחמושת יהיו ארוזים כיאות. במידה והם לא יהיו ארוזים כהלכה ו/או הטסתם לא תואמה מראש עם UIA, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להטיס את כלי הנשק והתחמושת.

המשקל המקסימלי של הנשק והתחמושת כולל המכל שלהם הוא 5 ק"ג לכל נוסע. לא ניתן לצרף פריטים של נוסעים שונים ככבודה אחת.

במידה וכלי הנשק והתחמושת של הנוסע אינם ארוזים במכל בעל מנעולי אבטח, יהיה אפשר להטיס אותו במכל מיוחד (ארגז נשק) המותקן בתא המטען הקדמי של מטוס בואינג 737.

מכל זה מאפשר נשיאה של:

 • רובים/אקדחים קצרי קנה – עד 4 פריטים עם סט אחד של תחמושת לכל אחד מהם.
 • רובים/אקדחים ארוכי קנה – עד 2 פריטים עם סט אחד של תחמושת לכל אחד מהם.

תחמושת שמשקלה עם האריזה מעל 5 ק"ג או שהקליבר שלה מעל 19.1 מ"מ תוטס כמטען בלבד.

 

הטסת כלי נשק

יש לקבל אישור והסכמה מראש על הטסת כלי נשק של כל החברות המפעילות בכל שלבי הנסיעה.