counter image

הצהרת ערך כבודה

הנכם יכולים להצהיר על ערך הכבודה הנשלחת לבטן המטוס.

ניתן להצהיר על ערך כל פריט מהכבודה שלכם.

לא ניתן להצהיר על ערך הפריטים הבאים:

 • כבודת יד;
 • בעלי חיים;
 • פריטים שבירים או מתכלים;
 • תכשיטים;
 • מכשירים אלקטרוניים;
 • מתכות יקרות;
 • כלי כסף;
 • מסמכים עסקיים;
 • חפצי אומנות;
 • ציוד צילום או הסרטה;
 • תרופות;
 • דרכונים ומסמכי זיהוי אחרים;
 • כלי נגינה;
 • ענתיקות`

מומלץ להצהיר על ערך פריטים אלו בחברת ביטוח בהסכם נפרד.

ניתן להצהיר על ערך הכבודה הנשלחת לבטן המטוס בטיסות המופעלות על ידי חברת UIA בלבד ובתנאי שלכרטיס יש מספר PS.

ללא קשר לערך המוצהר של הכבודה, גבול החבות של חברת UIA הינו עד סכום של 1500€ - בהתאם לפרק 22, פסקה 2 של אמנת מונטריאול. זהו שווה ערך ל-1110 זכויות משיכה מיוחדות (SDR).

במקרה של אובדן כבודה בעלת ערך מוצהר, חברת התעופה תישא באחריות לפי הערך המוצהר (אך לא יותר מ-1500€), למעט במקרים בהם חברת התעופה תצליח להוכיח כי הסכום המבוקש על ידי הנוסע חורג מהאינטרס בפועל של הנוסע במסירה ביעד.

UIA אינה אחראית לנזק הנגרם כתוצאה מ:

 • כבודה פגומה או לקויה, אריזה לקויה או סגירה לא טובה;
 • שליחת פריטים שבירים ו/או מתכלים לבטן המטוס;
 • בלאי טבעי;
 • בדיקות מכס, בדיקות ביטחוניות, או בדיקות הנערכות על ידי רשויות ממשלתיות.

במקרה של נזק, חברת UIA תשפה כנגד עלויות תיקון הפריט הפגום עד לגבול החבות של 1500€.

יש לסכם מראש עם UIA הטסת כבודה בעלת ערך מוצהר חריג, לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד הטיסה המתוכנן.

יש להצהיר על ערך הכבודה בעזרת "טופס הצהרת ערך כבודה" במשרדי חברת UIA או החברה המטפלת בנמל המוצא.

יש לרשום את הכבודה בעלת הערך המוצהר בחברת UIA או במשרדי החברה המטפלת לפחות 3 שעות לפני מועד הטיסה המתוכנן.

נציג UIA יאמת את התאמת תכולת הכבודה המוצהרת לפרטים הרשומים בטופס ההצהרה. לכן עלייך להראות את הכבודה או פריטים מסוימים ממנה ולהוכיח את ערכם על ידי קבלות ו/או הערכת מומחה.

לא יהיה ניתן להצהיר על ערך כבודה במידה ולא ניתן להוכיח את ערכה על ידי קבלות ו/או הערכת מומחה.

"טופס הצהרת ערך כבודה" ימולא בשלושה עותקים עבור כל טיסה מתמשכת (טיסה ישירה או עם טיסת המשך ובתנאי שאין איסוף של הכבודה במהלך הטיסה) ובכיוון אחד. שני עותקים ימסרו לך, עותק אחד עבורך ועותק אחד עבור נציג החברה המטפלת שיפגוש אותך בהגעה ליעד.

כל עותק של "טופס הצהרת ערך כבודה" יהיה חתום על ידך ועל ידי נציג חברת UIA. אנא שמרו על העותקים במהלך כל הטיסה עד ההגעה לנמל היעד.

הכבודה בעלת הערך המוצהר תהיה ארוזה במזוודה או מכל חסינים (העשויים מחומר חזק וקשיח) בעלי מנעול צירופים אמין וסגור.

עלייך לארוז את הכבודה בעלת הערך המוצהר במזוודה ולסגור את המזוודה (בנוכחות נציג UIA) בהתאם לדרישות המוזכרות לעיל.

במידה ואריזת הכבודה אינה עומדת בדרישות המוזכרות לעיל, חברת UIA עשויה לסרב להטיס כבודה זו ככבודה בעלת ערך מוצהר.

נציג UIA יחתום את הכבודה בעלת הערך המוצהר הארוזה והסגורה באריזתה ויכניס אותה לתוך שקית פוליאתילן שקופה הניתנת לסגירה או יעטוף אותה לגמרי בעזרת סרט פוליאתילן תוך מתן גישה לידיות (במשרדי UIA או החברה המטפלת בשדה התעופה או בנקודת עטיפת הכבודה אליה תמשיך ביחד עם נציג חברת UIA).

לאחר מכן עלייך להמשיך אל דלפקי הכרטיסים ולשלם את העמלה הנוספת – 10% מערך הכבודה המוצהרת (באירו או במטבע מקומי בהתאם לשערי ההמרה בתאריך התשלום) אך לא פחות מ-100€. לאחר מכן תוכל להמשיך לצ'ק-אין.

בדלפק הצ'ק-אין עלייך ליידע את הפקיד שהצהרת על ערך הכבודה שלך ולהראות לו את הקבלה.

לאחר ההגעה לנמל היעד תפגשו נציג מורשה של חברת הטיפול שילווה אתכם אל אזור קבלת הכבודה ויבדוק שהכבודה שלך חתומה, ללא נזק ושכל הפריטים נמצאים, הנציג גם יחתום על ההצהרה ובמידה ויש נזק ילווה אתכם אל משרד האבדות/מציאות המקומי.

במקרה ולא יתבצע תהליך זה בנמל היעד, חברת UIA לא תקבל שם תביעה בגין נזק או חוסר בכבודה המוצהרת שנמצאו בנמל היעד.