counter image

עמלות שירות עבור כרטיסים שנרכשו במשרדי הכרטיסים שלנו ובאתר האינטרנט שלנו.

בעת רכישת כרטיסים במשרדי הכרטיסים שלנו, תיגבה עמלת שירות של 18$ לכל הטיסות הבינלאומיות ועמלה של 5$ תיגבה עבור טיסות מקומיות, לכל כרטיס.
אנו גובים עמלת שירות של 10$ עבור כל כרטיס לטיסה בינלאומית שהוזמן דרך flyUIA.com.

UIA קובעת מספר רמות של עמלות לכרטיסים שנרכשים דרך האתר הרשמי שלנו, עד 10$ לכרטיס, תלוי בפרטי הטיסה.

עמלות שירות עבור שינויים בכרטיס הטיסה המתבצעים דרך משרדי הכרטיסים שלנו או דרך אתר האינטרנט שלנו.

UIA גובה עמלת שירות של 25$ לכרטיס עבור שינויים בכרטיס הטיסה בטיסות בינלאומיות, ללא תלות באופן התשלום. במידה והשינויים יעשו פחות מ-24 שעות לפני הטיסה תיגבה עמלה נוספת של 35$ לכרטיס.

UIA גובה עמלת שירות של 10$ לכרטיס עבור שינויים בכרטיס הטיסה בטיסות מקומיות, ללא תלות באופן התשלום. במידה והשינויים יעשו פחות מ-24 שעות לפני הטיסה תיגבה עמלה נוספת של 25$ לכרטיס.

במידה והנוסע מבקש לעשות שינוי בשם המופיע על כרטיס הטיסה בעקבות נישואים, תיגבה עמלה נוספת של 50$. על מנת לערוך שינוי כזה, על הנוסע לספק אישור נישואים. במקרה זה נוכל לבצע שינוי רק בשם המשפחה.

במידה והנוסע מבקש לעשות שינוי בכמה אותיות (עד 3 אותיות) מהשם הפרטי או שם המשפחה המופיעים על הכרטיס בעקבות טעות איות, תיגבה עמלה נוספת של א50$. אנא שימו לב כי ניתן לשנות רק מספר אותיות ולא את כל השם.

במידה והנוסע מעוניין לשדרג בעזרת מיילים של מועדון פנורמה:
- תיגבה עמלת שירות של 10$ עבור שדרוג למחלקת עסקים עבור כל שובר טיסה* (קטע דרך) לכרטיסים שנרכשו דרך סוכנות נסיעות או אתר אינטרנט (מלבד אתר flyuia.com).
- לא תיגבה עמלת שירות עבור שדרוג למחלקת עסקים לכרטיסים שנרכשו באתר flyuia.com, ממשרדי הכרטיסים שלנו, משרדי השותפים שלנו, Kiy Avia, UFSA, AIR LIFE logistics, Zagorye, SvitAvia ו Tickets.ua.

עמלות שירות עבור בקשת החזר כספי לכרטיסים שנרכשו ממשרדי הכרטיסים שלנו או באתר FlyUIA.com

במידה ונוסע מבקש החזר כספי עבור כרטיסים שלא נוצלו ושנרכשו במשרדי הכרטיסים שלנו, לא יתבצע החזר כספי עבור עמלת הרישום.

במידה ונוסע מבקש החזר כספי עבור כרטיסים שלא נוצלו ושנרכשו באתר הרשמי שלנו FlyUIA.com, לא יתבצע החזר כספי עבור עמלת הרישום. החזר כזה אפשרי בכפוף לתשלום עמלת שירות בגובה 10$

במידה ונוסע מבקש החזר כספי עבור כרטיסים שלא נוצלו ושנרכשו באתר הרשמי שלנו FlyUIA.com, בעסקה שלא כללה עמלת רישום. תיגבה עמלת שירות נוספת בגובה 10$.

במקרה של כוח עליון שבו יהיה צורך בהחזר כספי, שלא מרצון הלקוח, עבור כרטיסים שלא נוצלו, לא יתבצע החזר כספי עבור עמלת הרישום.

*שובר טיסה פירושו החלק של כרטיס הטיסה או כרטיס אלקטרוני שעליו מצוינים נקודות ההמראה והנחיתה שביניהן הנוסע זכאי לטוס עם כבודתו.