counter image

הזמנת טיסה עבור מספר אנשים

באתר flyuia.com ניתן להזמין טיסה עבור עד 9 אנשים הטסים ביחד.

במידה ומעל 9 אנשים מעוניינים לטוס ביחד, ניתן לפצל את ההזמנה ל-2 הזמנות שונות או ליצור קשר עם אחד ממשרדי הכרטיסים או סוכנויות הנסיעות שלנו.

קבוצה של 10 אנשים ומעלה הטסים ביחד זכאית לתעריפים מיוחדים, יש לבצע הזמנה מוקדמת על מנת להבטיח קבלת תעריפים אלו.

מלא את טופס רישום קבוצה על מנת לרשום את הקבוצה שלך ומחלקת הזמנת טיסה לקבוצות שלנו תשלח לך את התעריפים המתאימים.