counter image

נחיתות והמראות

לוח הנחיתות וההמראות שלנו מתאר את המצב הנוכחי של טיסות פנים וטיסות בינלאומיות כאחד המופעלות על ידי UIA מקייב ואליה. בנוסף, הוא גם מתאר את העיכובים של הטיסות וביטולי טיסות בזמן אמת.

המידע בדבר נחיתות והמראות מתעדכן אוטומטית בכל 60 שניות.