counter image
New site version

נמל התעופה של הלסינקי הוא נמל תעופה שקט

נוסעים יקרים,

נבקשכם לזכור שהחל ב-1 ביוני 2015, הפך נמל
התעופה של הלסינקי לנמל תעופה שקט.

משמעות תפיסת נמל תעופה שקט היא:

  • קריאות לטיסות תעשינה רק באזור שער העלייה למטוס.
  • קריאות לכל המסופים תעשינה רק במקרי חירום חריגים באמצעות ה-AIRPORT INFO.
    לא יעשה שימוש בקריאות אלה לקריאה לנוסעים לשערי העלייה למטוס.
  • מידע עדכני לגבי המראות ונחיתות או עיכובים יהיה זמין בכל עת על גבי המסכים הפזורים ברחבי נמל התעופה.

נבקשך לבדוק במסכי תצוגת המידע של נמל התעופה מוקדם ככל האפשר לגבי אזור הצ'ק אין של הטיסה שלך, מועד ההמראה ושער העלייה למטוס. שעת ההמראה ומספר השער רשומים גם כן על גבי כרטיס העלייה למטוס. נבקשך לוודא המצאותך בשער המתאים לפחות 40 דקות לפני ההמראה.

למידע נוסף, מומלץ לבדוק באתר האינטרנט של נמל התעופה של הלסינקי לוח טיסות מקוון.