counter image

תנאי קבלת כרטיסים ושדרוגים בבונוס

מיד לאחר הגשת הבקשה לכרטיס או שדרוג בונוס, חשבונך יחויב במספר מיילים מתאים.

כרטיסי בונוס

 • העלות במיילים של כרטיס בונוס בכיוון אחד היא 60% מזו של כרטיס בונוס הלוך ושוב.
 • מחיר המיילים בגין כרטיס בונוס לקטין שאינו מלווה זהה למחירו של כרטיס בונוס לנוסע מבוגר.
 • לא ניתן להפיק כרטיס/ שדרוג בונוס מחשבון של ילד (בגיל שנתיים עד 11 שנים ועד בכלל), עבור מבוגר (נוסע בן 12 שנים ומעלה) או עבור פעוט (מתחת לגיל שנתיים). המחיר במיילים של בונוס עבור ילד (בגיל שנתיים עד גיל 11 שנים ועד בכלל): 50% מהמחיר במיילים של מבוגר. המחיר במיילים של בונוס עבור פעוט (מתחת לגיל שנתיים): 10% מהמחיר במיילים של מבוגר.
 • ניתן להעביר כרטיס בונוס לכל אדם לפי ראות עיני החבר. על מחזיק הכרטיס לשלוח את הבקשה לאישור העברת הבונוס מכתובת הדוא"ל המצוינת בפרופיל שלו/שלה בתוכנית.
 • כרטיס הבונוס יהיה בתוקף במשך שנה אחת לאחר יום ההנפקה.
 • הנוסע ישלם את מיסי נמל התעופה הרלוונטים לכרטיס הבונוס.
 • במקרה של ניתוב מחדש, יש לשלם את הפרשי מיסי נמל התעופה.
 • לא ניתן לשלב כרטיסי בונוס עם שדרוג.
 • לא ניתן לשלב מחלקות תיירים ועסקים בכרטיס בונוס אחד.
 • ניתן לשלב טיסות של חברת UIA עם טיסות של חברות תעופה שותפות בכרטיס בונוס אחד.
 • לא ניתן לשלב בכרטיס בונוס טיסות בחברת UIA עם טיסות של שתיים או יותר חברות שותפות ולא ניתן לשלב בכרטיס בונוס שתיים או יותר חברות תעופה שותפות.
 • לא ניתן להנפיק כרטיס בונוס עבור טיסות שכר או בשיתוף קוד.
 • עצירת ביניים: אם ברצונך לבצע עצירה במהלך המסלול שלך, עצירת ביניים אחת של עד 7 ימים מותרת בטיסה יוצאת או חוזרת.
 • לא ניתן לבצע עצירות ביניים בטיסות בכיוון אחד.
 • עצירת ביניים שאורכה אינו עולה על 24 שעות לא תיחשב כעצירת ביניים.
 • מסלול מפוצל: נקודת היעד עשויה להיות שונה מנקודת המוצא; מסלול מפוצל יהיה מותר כאשר המסלול כולו נמצא באותו אזור בונוס. אם נקודת היעד ונקודת החזרה או המוצא נמצאות באזורי בונוס שונים, עלות המיילים של המסלול תחושב לפי שני כרטיסים בכיוון אחד.
 • כרטיס בונוס הלוך ושוב יכול לכלול לא יותר מ-4 קטעי טיסה.
 • כרטיס בונוס בכיוון אחד יכול לכלול לא יותר מ-2 קטעי טיסה.
 • לא ניתן להנפיק כרטיס בונוס עם תאריך פתוח.

 

שדרוגים

 • זמינים רק בטיסות UIA סדירות.
 • לא ניתן לבצע שדרוג כרטיס עבור טיסות שכר או בשיתוף קוד.
 • שדרוג מבוצע בנפרד לכל קטע טיסה (למשל מקייב ללונדון).
 • לא ניתן לשלב שדרוג עם בונוסים אחרים.
 • ניתן להעביר שדרוג לכל אדם לפי ראות עיני החבר. על מחזיק הכרטיס לשלוח את הבקשה לאישור העברת השדרוג.
 • מספר המיילים שנדרש למבוגר ולילד (בין גיל שנתיים וגין 11) זהה.
 • ניתן לקבל שדרוג של כרטיס לתינוק (מתחת לגיל שנתיים) בעלות של 20% מעלות השדרוג של מבוגר במונחי מיילים.
 • התנאים של הכרטיס המקורי למחלקת תיירים ימשיכו להיות תקפים.
 • מיילים של סטטוס יזוכו עבור הכרטיס במחלקת תיירים ששולם.
 • אם הכרטיס יונפק על ידי סוכנות, שדרוג של טיסת UIA למחלקת עסקים תהיה אפשרית אך ורק אם טיסות UIA יונפקו בכרטיס נפרד.
 • שדרוג של טיסת UIA למחלקת עסקים תהיה אפשרית אם הכרטיס יונפק על כרטיס UIA ריק. מספר הכרטיס הריק של UIA הוא 566.
 • במקרה של ניתוב מחדש, יש לשלם את הפרשי מיסי נמל התעופה.
 • בהזמנת שדרוג של כרטיס טיסה ב-UIA מקייב ללונדון, מפריס לקייב ומניצה לקייב, על נוסעים לשלם את ההפרש בין מסי הנמל למחלקת תיירים למסים אלו למחלקת עסקים.
 • לא ניתן לשדרג הזמנה של טיסות במחלקות T, U ו-X.
 • לא ניתן להזמין שדרוג מאוחר יותר מ-12 שעות לפני ההמראה.
 • אם השדרוג מונפק דרך משרד של נציג של UIA באוקראינה ובחו"ל, תוספת של דמי טיפול עשויה להיגבות.
 • כאשר משדרגים למחלקת עסקים, דמי טיפול של 10 דולר ארה"ב יחולו על כרטיסים שהונפקו בסוכנות או דרך אתר אינטרנט (פרט ל-flyuia.com)).
 • דמי טיפול עבור שדרוג למחלקת עסקים לא תחול על כרטיסים שהונפקו באתר האינרטנט של חברת UIA, בדלפקי כרטוס של UIA במשרדי החברות השותפות Kiy-Avia, UFSA, AIR LIFE Logistics, Zagorye, Svit Avia, Tickets.UA (במקרה של הנפקת הכרטיסים באמצעות מערכת Gabriel).
 • במקרה של הזמנת הכרטיסים דרך אתר האינטרנט של חברת UIA ושל טיסות של חברות תעופה אחרות, מגבלות מסוימות בפני שדרוג נוסף של טיסת UIA עשויות לחול.