counter image
New site version

עלויות מנהלתיות

 

קלאסיק

פרמיום

הזמנה בהתראה קצרה (לא יותר מ-5 ימים לפני ההמראה).

40 דולר ארה"ב

לא

שינוי תאריך או מסלול(שינוי מסלול מותר בטיסות UIA בלבד) לאחר הכרטוס (כאשר נוסעים עם כרטיס בונוס במחלקת תיירים)

40 דולר ארה"ב

40 דולר ארה"ב

שינוי תאריך או מסלול(שינוי מסלול מותר בטיסות UIA בלבד) לאחר הכרטוס (כאשר נוסעים עם כרטיס בונוס במחלקת עסקים)

לא

לא

החזר כספי כנגד מיילים

40 דולר ארה"ב

40 דולר ארה"ב

אי הופעה לטיסה לאחר שהונפק כרטיס הבונוס

25 דולר ארה"ב

25 דולר ארה"ב

לתשומת לבך!במקרה של הנפקה מחודשת של כרטיס הבונוס דרך משרד של נציג של UIA באוקראינה ובחו"ל, תוספת של דמי טיפול עשויה להיגבות.