counter image
New site version

כיצד להוציא מיילים

  1. במקרה שמספר המיילים שחשבון העסקי של החברה אינו מספיק לקבלת בונוס, על מנהלן למלא "טופס בקשת בונוס" בדף החשבון העסקי של החברה ולספק את כל המידע הנחוץ בנוגע לטיסה העתידית.
  2. חברה יכולה להעביר בונוס לכל אדם (עובד, לקוח או שותף) כראות עיניה. על המנהלן לציין את השם הפרטי, את שם המשפחה ואת תאריך הלידה של הנוסע/ת לו/ה החברה מעוניינת להעביר את הבונוס בדף "העברת בונוס" בחשבון העסקי של החברה ולאחר מכן למלא את הטופס "בקשת בונוס".
  3. סוכן מטעם UIA ייצור קשר עם המנהלן להבהרת כל הפרטים בנוגע להנפקת הכרטיס.
  4. אנו מאחלים לך הנאה מטיסת בונוס!