counter image

מועדון לקוחות עסקי - מועדון פנורמה העסקי - קבל/י יותר עבור העסק שלך!

בכל פעם שכרטיסי טיסה של חברת UIA מוזמנים באמצעות חברתך עבור עובדים, לקוחות או שותפים, תקבל/י תועלת כפולה:

 • מיילים ייזקפו לחשבון העסקי של החברה.
 • מיילים ייזקפו לחשבונות הפרטניים של עובדיך, לקוחותיך או שותפיך.

 
באפשרותך להפוך את ההוצאות שלך לבונוסים של מועדון פנורמה העסקי:

 • כרטיסי בונוס בטיסות סדירות של חברת UIA ושל חברות תעופה שותפות (Austrian Airlines, Swiss International, KLM, Air France, TAP Portugal, Etihad Airways).
 • שדרוגים למחלקות תיירים פרמיום ועסקים בטיסות בחברת UIA.
 • הנחות בטיסות בחברת UIA*.
 • שינוי תאריכים/ מסלולים בתמורה למיילים.

* עבור טיסות סדירות של UIA (פרט לטיסות במחלקת עסקים בטיסות מקייב לניצה ומניצה לקייב), עבור הקצאת מושבים רגילה בטיסות שכר של UIA , עבור טיסות בקוד משותף (מכסת שיווק של UIA תחת קוד מפעיל PS).

באפשרותך להירשם ולהתחיל לחסוך כבר עכשיו!

 • ללימוד על התנאים וההתניות של תוכנית "מועדון פנורמה העסקי"
 • להשלמת טופס בקשה להצטרפות
 • קבל/י אישור הרשמה בצירוף למידע אודות החברות.
 • יש לציין את מספר החשבון העסקי בכל הזמנה של כרטיסים עבור עובדי החברה, לקוחותיה ושותפיה בהתאם לתנאי השימוש שלו.
 • צבירת מיילים לקבלת בונוסים!

לטוס ב-UIA ולקבל בונוסים נוספים!