counter image

Podmínky bonusových letenek a upgradů

Odpovídající počet mil bude odečten z Vašeho účtu, jakmile bude žádost o bonusovou letenku nebo upgrade zpracována.

Letenky za míle

 • Jednosměrné bonusové letenky jsou k dispozici za 60% hodnoty ceny zpáteční bonusové letenky.
 • Bonusové letenky pro děti 2-11let jsou za 50% hodnoty bonusové letenky pro dospělého.
 • Bonusové letenky pro děti do 2 let jsou k dispozici za 10% hodnoty bonusové letenky pro dospělého.
 • Cena bonusové letenky pro nedoprovázené dítě je stejná jako pro dospělého.
 • Bonusové letenky je možné přesunout na osobu dle Vašeho výběru. Držitel karty musí poslat žádost o přesunutí bonusu.
 • Bonusové letenky jsou platné jeden rok od data vystavení.
 • Příslušné letištní poplatky jsou hrazeny cestujícím.
 • Bonusové letenky není možné kombinovat s upgrade.
 • Ekonomická a business třída nemohou být kombinováné v bonusové letence.
 • V bonusové letence lze kombinovat lety UIA s 1 partnerskou leteckou společností.
 • V bonusové letence nelze kombinovat lety UIA se dvěma a více partnerskými leteckými společnostmi.
 • Bonusové letenky nemohou být vystaveny na charterové* a code-share lety.
 • Stopover: Je možné přerušit cestu (provést 1 stopover na max.7dní) buď ve směru letu tam nebo na zpáteční cestě.
 • Stopover není možný v případě jednosměrné letenky.
 • Za stopover není považován přerušení cesty na méně než 24hodin.
 • Odlet z jiného místa tzv. Open jaw: Cílová destinace se může lišit od místa zpátečního letu a je povolen ve stejné bonusové tarifní zoně.
 • Zpáteční bonusová letenka se může skládat maximálně ze 4 letových úseků.
 • Jednosměrná bonusová letenka se může skládat maximálně ze 2 letových úseků.
 • Bonusovou letenku není možné vystavit bez rezervace.

* letenku za míle je možné objednat jen na některé charterové lety (dle dostupnosti míst)

Upgrades

 • Jsou možné pouze na pravidelných letech Ukraine International Airlines.
 • Upgrade není možné zajistit na charterových a code-share letech.
 • Upgrade je zajišťován pro každý letový úsek zvlášť (např.: Kyjev-Londýn).
 • Upgrade není možné kombinovat s dalším bonusem.
 • Upgrade je možné přesunout na osobu dle Vašeho výběru. Držitel karty musí poslat žádost o přesunutí upgradu na jinou osobu.
 • Pro děti 2-11let je třeba stejný počet mil jako pro dospělé.
 • Upgrade pro děti do 2 let je možný za 20% hodnoty upgrade pro dospělého.
 • Platí podmínky původní letenky v ekonomické třídě.
 • Míle budou načteny za zaplacenou letenku v ekonomické třídě.
 • V případě letenky vystavené v cestovní kanceláři je upgrade do business třídy možný pouze, pokud jsou UIA lety vystaveny na samostatné letence.
 • Upgrade je možný pouze u letenek vystavených na doklad UIA s číslem 566.
 • V případě žádosti o upgrade na letech Londýn-Kyjev, Paříž-Kyjev a Nice-Kyjev je třeba uhradit rozdíl letištních poplatků mezi ekonomickou a business třídou.
 • Rezervační třídy G, J, M, N, T, U, X není možné použít na upgrade.
 • O upgrade je možné požádat nejpozději 24h před odletem.
 • Pokud je upgrade proveden v kancelářích UIA na Ukrajině I v zahraničí, může být účtován servisní poplatek.