counter image

Villkor 

Panorama Club är Ukraine International Airlines (nedan kallat "UIA") bonusprogram. Deltagande i programmet sker enligt villkoren (nedan kallat "Villkor") som gäller för Panorama Club-programmet (nedan kallat "Program").

1. ALLMÄNT

1.1 Varje person som ansöker om medlemskap i programmet anses ha godkänt och samtycker med villkoren.
1.2 UIA förbehåller sig rätten att ändra (i del eller i sin helhet) eller att avsluta programmet när som helst utan föregående meddelande. Ändringar kan gälla regler för programmet, villkoren för medlemskap, antalet poäng intjänade för vissa destinationer, giltighetsperiod för poäng osv.

2. MEDLEMSKAP I PANORAMA CLUB 

2.1. För ansökan om medlemskap i programmet fyll i formuläret som bifogats Panorama Club-broschyren, Panorama-tidningen ombord eller online via internet.
2.2. Medlemskap i programmet är öppet för personer som fyllt två år på ansökningsdatumet och äldre.
2.3. Individuellt medlemskap är tillåtet. Endast ett medlemskap tillåts per person. Organisationer, företag och andra enheter kan inte ansöka om medlemskap.
2.4 Medlemskap i programmet är öppet för personer som tidigare gett sitt samtycke till bearbetningen av deras personuppgifter. Kännedom om bearbetning av personuppgifter omfattar alla operationer eller uppsättning av operationer som utförs för personuppgifter i informationssystemet för programmet såsom insamling, registrering, ackumulering, lagring, bearbetning, ändring, förnyelse, användning och spridning genom överlåtelse, spridning eller på annat sätt göra tillgängligt, liksom att radera eller förstöra informationen för en person.
2.5. Panorama Club-medlemskapet är kostnadsfritt.
2.6. UIA förbehåller sig rätten att neka medlemskap till alla som ansöker och som inte följer villkoren.
2.7. Ett medlemskap kan avslutas:
- om en medlem inte följer villkoren;
- när som helst enligt skriftligt önskemål från medlemmen;
- vid programmets upphörande.
2.8. Vid medlemskaps upphörande annulleras alla ackumulerade poäng.

3. MEDLEMSKORT FÖR PANORAMA CLUB  

3.1 Medlem ska behålla sitt tillfälliga medlemskort tills han/hon får sitt permanenta medlemskort. Ett permanent kort utfärdas när 3 000 club-poäng nåtts.
3.2  Medlemskort för Panorama Club är personliga och kan inte överlåtas.
3.3 Medlemskort för Panorama Club förblir UIA:s egendom och ska returneras när medlemskapet upphör.
3.4 Medlemskort kan inte användas efter utgångsdatum och/eller efter att medlemskapet i Panorama Club har upphört.
3.5 Förlorat, stulet eller skadat medlemskort kan ersättas genom anmälan från medlemmen.

4. POÄNG I PANORAMA CLUB

4.1 Poäng är basenheten vid beräkning i programmet.

Alla poäng som sätts in på medlems konto delas mellan club-poäng och bonuspoäng.

Club-poäng ges för reguljärflyg med UIA (UIA:s flygkod är PS) och för codesharing flyg* om flyget bokats under PS-kod.

*Codesharing-flyg är flyg som utförs gemensamt av två eller flera bolag.

Club-poäng ges för Classic- och Premium-kort och kan användas för bonusresor.

Bonus-poäng ges för partner-flygbolags flyg, för tjänster som tillhandahålls av andra partners och för speciella erbjudanden.
Bonuspoäng kan användas för bonusresor men de kvalificerar inte för Classic- och Premium-kort.
4.2 Antalet poäng för varje resväg beräknas enligt aktuella IATA-standarder. UIA förbehåller sig rätten att definiera antalet poäng som ska ges för varje programpartners flyg och för varje tjänst som tillhandahålls. Poäng ges enligt det flygpris som betalats och den klass i vilken den bokats. Poäng ges enligt den information som finns på biljetten.
4.3 Varje medlem har ett personligt konto där insamlade poäng i programmet registreras. Varken poäng eller konto kan överlåtas och de kan inte kombineras med ett konto eller poäng som tillhör annan person och inte överlåtas till annat program. Poäng har ingen motsvarighet i pengar och kan inte bytas ut mot kontanter.
4.4 Panorama Club-medlem som prenumererar på en partners lojalitetsprogram, erhåller inte poäng för samma flyg eller tillhandahållen tjänst i båda programmen.
4.5 Poäng sätts endast in på medlems konto för reguljära UIA-flyg eller partnerflygbolags flyg för fullt betalda tjänster som tillhandahålls av andra Panorama Club-partners. UIA förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande, helt eller delvis undanta vissa flygpriser, vissa flyg eller flygkategorier från programmet. Inga poäng ges för bonusresa eller förmånsresa, annat poänguttag eller förmånstjänst, för rabatterade tjänster, vissa speciella tariffer eller för charterflyg.
4.6 Poäng ges inte för oanvända, förlorade eller återbetalda biljetter.
4.7 Poäng sätts automatiskt in på medlems konto om han/hon nämner sitt medlemskap när han/hon bokar en flygresa och visar upp sitt medlemskort vid incheckningsdisken före avgång.
4.8 Poäng för UIA-flyg ges inom två veckor, poäng för flygbolagspartners ges inom åtta veckor efter aktuellt flyg. Poäng för andra partners tjänster ges per kvartal.
4.9 Om misstag skulle göras (poäng ges/dras felaktigt osv.), förbehåller Panorama Club sig rätten att rätta till medlemmens konto.
4.10 Poäng som av någon anledning inte sätts in för en flygresa som genomförts eller tjänst som använts, kan sättas in retroaktivt på medlemmens konto inom sex månader efter aktuellt flyg eller tjänst. Vid begäran om att poäng ska sättas in ska medlemmen skicka följande dokument: boardingkort och passagerarbiljett i original eller fakturaoriginal för partnertjänst.
4.11 Ett bestämt antal poäng kan köpas och utgöra bonuspoäng. Antal och frekvens för köpta poäng är begränsat. Pengar som används för att köpa poäng kan inte återbetalas.

5. POÄNG OCH FÖRMÅNER

5.1 Så snart ett medlemskonto har nått den poängnivå som krävs för en viss belöning, kan de tas ut för reguljärt flyg med UIA eller deras partners.
5.2. Panorama Club förbehåller sig rätten att ändra villkoren för antalet poäng som krävs för en belöning och för att annullera ev. belöningserbjudanden.
5.3. Vid beställning av bonusbiljett ska medlemmen senast fem (5) arbetsdagar före resedatum, kontakta UIA:s callcenter och lämna all nödvändig information för resan (namn, medlemsnummer, resväg, resedatum, klass, kontakter osv.) eller fylla i formuläret för begäran av bonusresa online.
5.4. Uppgraderingar är tillgängliga på fullt betald reguljärflyg med UIA. Vissa avgifter och bokningsklasser berättigar inte till uppgradering. Om biljetten utfärdas av en byrå, kan vissa restriktioner gälla för uppgradering. Vid uppgradering ges poäng för det biljettpris som ursprungligen bokats och betalats. För bokningsklasserna G, J, M, N, T, U och X gäller inte uppgradering.
Beställ UPPGRADERING senast 24 timmar före avgång.
5.5. Bonusbiljetter med öppet datum tillåts inte.
5.6. Alla bonusbiljetter gäller i mån av tillgängliga platser. Antalet platser för bonusbiljetter är begränsat, även på flyg som inte är fullbokade. Restriktioner kan finnas beroende på datum, säsong och destination, och under vissa förhållanden finns inga bonusbiljetter. Panorama Club-teamet ansvarar inte för brist på platser för bonusbiljetter eller för uppgradering till affärsklass på UIA- eller partners flyg. Därför bör medlem ange alternativa resedatum vid beställning av bonusbiljett.
5.7. Intjänade poäng kan inte kombineras med kontanter eller annan slags betalning för att få rabatt på poäng med e-kupong.
5.8. Panorama Club bonusbiljett gäller i ett år från utfärdandedatumet.
5.9. Bokning av belöning, utfärdande av bonusbiljett och insamling av intjänande poäng kan endast ske på UIA-kontor eller hos UIA-representants kontor i Ukraina eller utomlands.
5.10. Bonusbiljett/uppgradering får inte utfärdas från ett barns konto (2-11 år) till en vuxen (passagerare från 12 år och uppåt) eller småbarns (under 2 år).  
Antal poäng för barns bonusbiljett:

  • 100 % av priset för poängpriset när biljett utfärdas för poäng från ett barns konto.
  • 50 % av priset för poängpriset när biljett utfärdas för poäng från en vuxens konto.

5.11. För bonusbiljetter som inte utfärdats kan bokningen ändras och annulleras utan straff avgift.
5.12. Vanliga bokningar kan inte bytas mot bonusbokningar. UIA kan neka en bonusuttag om medlemmen redan bokat flyg utan att tydligt ange att bokningen gjorts för Panorama Club-bonus.
5.13. Efter att bonusbiljetten utfärdats kan ändring av datum eller resväg (ändringar av resväg tillåts endast för reguljärflyg med UIA och inom en geografisk zon) göras enlig följande regler:
a) vid resa i ekonomiklass – med en avgift på 40 USD;
b) vid resa i affärsklass – utan kostnad.
5.14. Om annullering av bonusbiljett inte gjorts och medlemmen inte kom till flyget, tas en extra avgift ut.
5.15. Poäng för oanvänd bonusbiljett kan återbetalas till en medlems konto mot en avgift på 40 USD.
5.16. Förlorad, stulen, skadad eller inte fullt använd biljett kan inte ersättas.
5.17. Medlemmarna ansvarar för betalning av alla statliga skatter och flygplatsskatter samt alla andra vid tidpunkten för utfärdande av bonusbiljetter eller uppgraderingar gällande avgifter.
5.18. Intjänade poäng kan användas för rabatt vid köp av biljett. Rabatt gäller för själva priset och inte för flygplatsskatter. Rabatt gäller endast för tur- och returbiljett. Rabatt får inte överlåtas och kan inte användas för ett barn. Summan för rabatten beror på typen av flyg (ekonomi- eller affärsklass, internationella eller inrikes flyg) och antalet poäng på medlemmens konto.

6. ÖVERLÅTA BONUS

En medlem kan överlåta bonus till person som han/hon väljer, men inte för utfärdade biljetter. Vid överlåtande av bonus till familjemedlemmar eller vänner, ska medlemmen via e-post eller fax skicka en fullmakt för överlåtandet till chefen för Panorama Club.
Medlemmens namn, medlemsnummer, namnet på personen som ska ta emot bonusen, resväg, datum för resan, klass och kontakter ska ingå i brevet.
Alla regler och bestämmelser som ingår häri gäller även för personen som bonusen överlåts till. Det är medlemmens ansvar att försäkra sig om att personen som tar emot bonus är medveten om flygrestriktioner, skatter som ska betalas och andra regler och bestämmelser. UIA ansvarar inte för bedrägeri eller för annat missbruk av en bonusbiljett.

7. ÖVRIGT

Panorama Club ansvarar inte för krav som gäller förlust av eller skadat bagage p.g.a. försenade, inställda eller omdirigerade flyg. Läs noggrant igenom regler och bestämmelser för passagerare om begränsningar av UIA:s ansvar vid men, förlust eller skada för person eller egendom.
Om medlen ändrar sina personuppgifter ska han/hon förse chefen för Panorama Club med all uppdaterad information.

Medlemskap och bonuspoäng kan inte överlåtas vid medlems död.
Programmet lyder under ukrainsk lag. Alla tvister ska överlämnas till Kievs och Ukrainas domstolar med ensam behörighet.