counter image

Śledzenie bagażu

Zgłoszenie

Jeśli zdarzy się, że Twój bagaż nie dotrze do celu lub ulegnie zniszczeniu, skontaktuj się z biurem zagubionego bagażu/biurem obsługi bagażu w hali przylotów, zanim udasz się do punktu kontroli celnej. Zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości dotyczących bagażu (PIR).

Zgłoszenia dotyczące zagubionego bagażu należy składać w ciągu 21 dni od przylotu. Po upływie tego terminu zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.

Zgłoszenia dotyczące uszkodzonego bagażu należy składać na piśmie w ciągu 7 dni w naszym Dziale Obsługi Klienta. Zgłoszenia złożone po upływie tego terminu nie będą przyjmowane. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Uwaga: Należy zachować kopię potwierdzeń nadania bagażu i formularza zgłoszenia nieprawidłowości dotyczących bagażu (jeśli bagaż został zgubiony), ponieważ będą one wymagane przy rozpatrywaniu wniosku o odszkodowanie.

Śledzenie bagażu online

Możesz sprawdzić stan poszukiwań swojego bagażu, korzystając online z systemu World Tracer. Aby skorzystać z tego serwisu, musisz posiadać 10-znakowy numer referencyjny (np. KBPPS45329), który otrzymałeś(-aś) w biurze obsługi bagażu wraz z kopią formularza zgłoszenia nieprawidłowości dotyczących bagażu.

Nr referencyjny

Np ATLXS13166

Nazwisko:

Np. Johnson