counter image
New site version

Informacje o odprawie

Odprawa online

Spraw, by załatwianie formalności na lotnisku było jeszcze łatwiejsze i sprawniejsze dzięki naszej odprawie online. Oszczędź czas na lotnisku i odpraw się nawet zanim spakujesz walizki.

Postępuj zgodnie z naszymi prostymi instrukcjami i oszczędź swój cenny czas!
Aby odprawić się na swój rejs, wprowadź numer e-biletu i nazwisko. Możesz także wprowadzić numer referencyjny rezerwacji lub numer karty Panorama Club. Numer referencyjny rezerwacji składa się z 5 znaków (liter i/lub cyfr). Numer referencyjny rezerwacji znajduje się na bilecie lub w e-mailu potwierdzającym Twój e-bilet. Należy wprowadzić to samo nazwisko, które widnieje na bilecie.

Usługa internetowej odprawy biletowo-bagażowej dostępna jest na rozkładowe rejsy UIA.

Postanowienia i warunki

Odprawa typu Web check-in jest do Państwa dyspozycji 48 godzin przed planowaną godziną odlotu. Wyjątki:

- Web check-in na lot z Amsterdamu i lot Kijów-Bruksela a także na rejsy czerterowe – otwiera się 24 godziny przed planowanym odlotem.
- Web check-in na lot z Brukseli, Genewy i Zurychu – otwiera się 18 godzin przed planowanym odlotem.

Odprawa web check-in zamykana jest na 1 godzinę przed planowanym czasem odlotu.
Wyjątki: wyloty z Tel Awiwu i Zaporoża – 3 godziny przed planowanym odlotem.

Przed odprawieniem się online należy sprawdzić, czy rezerwacja i e-bilet na lot zostały potwierdzone.

Pasażerowie, którzy zarezerwowali specjalne usługi (transport zwierząt, broń), dzieci poniżej 16 lat, którzy podróżują bez opieki, pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej, proszeni są o przyjść do recepcji po przejściu niezbędnych formalności.

Należy stawić się przy bramce nie później niż w czasie określonym na karcie pokładowej.
W przypadku posiadania bagażu rejestrowanego należy udać się do punktu nadania bagażu lub stanowiska odprawy biletowo-bagażowej UIA. Przy dokonywaniu odprawy bagażu należy okazać kartę pokładową.

UIA może anulować wybrane miejsce zarezerwowane podczas odprawy online, jeśli:

  • pasażer nie stawi się na czas przy bramce;
  • pasażer nie posiada ważnych dokumentów podróży, w tym wizy do kraju docelowego i odpowiednich punktów pośrednich;
  • samolot wyznaczony na dany rejs jest zastępowany innym samolotem o odmiennym rozmieszczeniu siedzeń; linie lotnicze zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsc wybranych przez pasażera podczas odprawy online. Linia lotnicza może także zmienić wybrane przez pasażera miejsce z przyczyn bezpieczeństwa i prawnych.

Przy bramce należy przedstawić dokumenty podróży.

Opłata za odprawę biletowo-bagażową oraz wydanie karty pokładowej

UIA wprowadza opłatę za odprawę biletowo-bagażową oraz wydanie karty pokładowej w porcie wylotowym w przypadku, gdy pasażer nie posiada drukowanej wersji lub mobilnej wersji karty pokładowej uprawniającej do wejścia na pokład. Płatna odprawa online dotyczy jedynie rejsów UIA z Kijowa do Rygi i z Rygi do Kijowa.

Opłata za wydanie karty pokładowej pasażerom klasy ekonomicznej jest pobierana tylko raz podczas odprawy na lotnisku. W przypadku, gdy pasażer udostępni pracownikowi odprawy drukowaną kartę pokładową lub jej wersję elektroniczną (mobilną) UIA odstąpi od pobierania opłaty.

Koszt wymienionej usługi wynosi 10 EUR.

WAŻNE! Usługa wydania karty wstępu do samolotu podczas odprawy jest bezpłatna dla następujących kategorii pasażerów:

  • dla pasażerów tranzytowych na połączeniach UIA na lotnisku Boryspol w Kijowie (KBP);
  • dla pasażerów klasy Biznes i klasy Premium Economy;
  • dla pasażerów, którzy dokonali płatności za upgrade do klasy Biznes lub klasy Premium Economy;
  • dla pasażerów odprawionych on-line, którzy posiadają wydrukowaną lub mobilną wersję karty pokładowej z wykupioną usługą wyboru miejsca w samolocie.

Pasażerowie niepełnosprawni i z ograniczoną sprawnością ruchową, o specjalnych potrzebach, przewożących broń, małoletni oraz podróżujący bez opieki dorosłych oraz pasażerowie podróżujący ze zwierzętami zawsze powinni zgłosić się do stanowiska odprawy w celu załatwienie niezbędnych formalności, nawet w przypadku, gdy karty pokładowe zostały wcześniej wydrukowane lub są w posiadaniu pasażera w urządzeniu mobilnym.
W przypadku, gdy wyżej wymienione kategorie pasażerów nie posiadają karty mobilnej lub drukowanej odpowiednia opłata za obsługę karty wstępu na pokład zostanie pobrana.
Szczegółowe informacje dotyczące usług UIA znajdują się na stronie internetowej www.flyuia.com.

Bagaż

Po odprawieniu się online jedyne, co należy uczynić przed odlotem, to nadać swój bagaż w punkcie nadania bagażu lub na stanowisku odprawy biletowo-bagażowej, zależnie od lotniska. W przypadku braku bagażu do odprawienia należy udać się bezpośrednio do stanowiska kontroli bezpieczeństwa.

Na większości lotnisk możliwe jest przystąpienie do odprawy bagażu na 2 godziny przed planowanym odlotem. Czas zamknięcia punktu nadania bagażu odpowiada czasowi zamknięcia stanowisk odprawy biletowo-bagażowej dla danego lotu, dlatego należy się upewnić, jaki czas zamknięcia odprawy obowiązuje na danym lotnisku.

Uwaga. Przed wejściem na pokład samolotu należy okazać wydrukowaną kartę pokładową. Jeśli odprawa online nie jest dostępna, prosimy o udanie się do najbliższego stanowiska odprawy biletowo-bagażowej na lotnisku. Dziękujemy!

Przedmioty i substancje niebezpieczne

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przedmiotów i substancji niebezpiecznych wyłączonych z transportu lotniczego lub których przewóz jest dozwolony pod szczególnymi warunkami, odwiedź tę stronę.

Wnoszenie płynów na pokład

Zgodnie z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa jakiekolwiek płyny (w tym żele, pasty itp.) wnoszone na pokład samolotu muszą być umieszczone w osobnych opakowaniach o pojemności nieprzekraczającej 100 ml (1 dl). Pojemniki te muszą być zapakowane oddzielnie w zamykanej, przezroczystej torebce plastikowej o maksymalnej pojemności nieprzekraczającej jednego litra, aby umożliwić ich osobne przeskanowanie w punkcie kontroli bezpieczeństwa.