counter image

Przedmioty wartościowe

Stanowczo zalecamy, aby nie pakować cennych i wyjątkowych przedmiotów do bagażu rejestrowanego. Do przewozu wszelkich ważnych dokumentów, środków pieniężnych, przedmiotów delikatnych lub łatwo psujących się, kluczy, biżuterii, komputerów i innych osobistych urządzeń elektronicznych, próbek, leków, dokumentów medycznych, paszportu i innych dokumentów tożsamości należy wykorzystać limit bagażu podręcznego.

Ukraine International Airlines nie ponoszą odpowiedzialności za cenne przedmioty przewożone jako bagaż rejestrowany.