counter image

Instrumenty muzyczne

Jeżeli Państwo planujecie wziąć ze sobą w podróż instrument muzyczny lotem firmy lotniczej MAU, prosimy zwrócić uwagę na to, że instrumenty muzyczne mogą być przewożone zarówno w przedziale pasażerskim, jak iw przedziale bagażowym.


Transport instrumentów muzycznych, jako bagażu podręcznego →

:

:

Pasażer może przewozić instrument muzyczny, jako bagaż podręczny pod warunkiem, że taki bagaż może się zmieścić na półce albo pod krzesłem pasażera. W tym przypadku suma 3 największych wymiarów zewnętrznych (wraz z pojemnikiem) i ciężaru jednego miejsca muszą być zgodne z zasadami przewozu niezarejestrowanego bagażu, określonymi przez MAU.

Normy transportowania rejsami MAU można znaleźć tutaj.


Transport instrumentów muzycznych na opłaconym dodatkowym miejscu pasażerskim →

:

:

Transport instrumentów muzycznych na opłaconym dodatkowym krześle pasażerskim winny być z góry omówiony i opłacony pod czas rezerwacji. Masa maksymalna takiego ładunku: 80 kg; maksymalne wymiary: wysokość – 115 cm, długość – 65 cm, szerokość – 45 cm.

Wyjątek. Maksymalnie dopuszczalne wymiary wiolonczeli z pudłem do transportowania w przedziale pasażerskim wysokość – 150 cm, szerokość – 50 cm, grubość – 65 cm.

Zamówić usługę transportu nieporęcznych, delikatnych, cennych bagaży można w Centrum Kontaktowym MAU.


Transport instrumentów muzycznych, jako bagażu zarejestrowanego →

:

:

Instrumenty muzyczne winne być zapakowane w twardym pojemniku / pudle. MAU nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie instrumentu muzycznego, jeżeli on nie był w sposób właściwy zapakowany.

Do transportu instrumentu muzycznego (w tym pojemnik / pudło), jako zarejestrowanego ładunku stosowane te same normy transportu i zasady płatności ładunku ponadnormowego.

Wyjątek: kontrabasy należy przewozić jako bagaż zarejestrowany niezależnie od wymiarów.

Normy transportowania rejsami MAU można znaleźć tutaj.


Transportowanie instrumentów muzycznych, jako bagażu →

:

:

Instrumenty muzyczne, przekraczające normy transportu zarejestrowanego bagażu, transportowane są jako ładunek.