counter image

Niebezpieczne ładunki

Niebezpieczne przedmioty i substancje, zabronione do przewozu drogą powietrzną

 • BAROMETRY RTĘCIOWE  zabronione do przewozu.
 • MATERIAŁY ŻRĄCE: kwasy, baterie alkaliczne.
 • SUBSTANCJE ŁATWOPALNE: zapalniczki benzynowe i grzejniki, farby, zapałki i "zimne ognie".
 • SUBSTANCJE UTLENIAJĄCE i KWASY ORGANICZNE
 • MATERIAŁY PROMIENIOTWÓRCZE
 • MATERIAŁY ZAKAŹNE: bakterie, żywe wirusy.
 • MATERIAŁY NAMAGNESOWANE
 • GAZY SPRĘŻONE: głęboko chłodzone palne, niepalne, toksyczne, butan, tlen, propan, balony do akwalangów.
 • AEROZOLE
 • SUBSTANCJE WYBUCHOWE: fajerwerki, petardy, flary, kule.
 • SUBSTANCJE TOKSYCZNE: insektycydy, herbicydy, arsen, cyjanki.
 • SUBSTANCJE TOKSYCZNE: wybielacze, nadtlenki.

Niebezpieczne przedmioty i substancje, dozwolone do przewozu drogą powietrzną pod pewnymi warunkami, lub niedozwolone

Dozwolone do przewozu jako bagaż podręczny

Dozwolone do przewozu w postaci zarejestrowanego bagażu

 

Wymaga zezwolenia przewoźnika

 powietrznego

Napoje alkoholowe w opakowaniach detalicznych, zawierające 24%, ale nie więcej niż 70% objętości alkoholu w pojemniku do 5l, całkowita ilość netto na osobę nie przekracza 5l

NIE

TAK

TAK

Amunicja (naboje do broni ręcznej) bezpiecznie zapakowana (tylko kategorii 1.4S (UN 0012 lub UN 0014), w ilości nieprzekraczającej 5 kg. (11 lb) na osobę do użytku osobistego. Paczki z amunicją w ramach dozwolonej normy przewozu bagażu każda, należąca do więcej niż jednego pasażera, nie mogą być połączone w jeden lub więcej pakietów.

ТАK

ТАK

NIE

Plecak z wyposażeniem ratunkowym, jeden (1) na pasażera, zawierający pojemnik ze sprężonym gazem kategorii 2.2a. Może być również wyposażony w pirotechniczny mechanizm spustowy, zawierający do 200 mg netto substancji kategorii 1.4S. Plecak powinien być pakowany w taki sposób, żeby spust nie mógł być nagle aktywowany. Poduszki powietrzne w plecaku powinny być wyposażone w zawory bezpieczeństwa.

ТАK

ТАK

ТАK

Wszystkie zapasowe / nieopakowane litiowo-metaliczne akumulatory lub litowo-jonowe elementy zasilania lub baterie do takich urządzeń elektronicznych powinny być transportowane wyłącznie jako bagaż podręczny. Baterie te muszą być indywidualnie zabezpieczone w celu uniknięcia zwarcia.

NIE

NIE

ТАK

Pochodne płyty turystyczne i pojemniki z paliwem, zawierające łatwopalne paliwo ciekłe, mogą być transportowane pod warunkiem, że zbiorniki paliwowe pochodnych płyt i/lub pojemników paliwowych są całkowicie uwalniane z paliwa ciekłego.

ТАK

ТАK

NIE

Sprzęt agentów monitoringu chemicznego, jest jest on transportowany przez członków Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej w czasie oficjalnej podróży.

ТАK

ТАK

ТАK

Naboje gazowe oraz naboje z gazem łzawiącym, zawierające substancje drażniące i neuroparalityczne, zabroniono transportować w postaci rzeczy osobistych, bagażu podręcznego i bagażu rejestrowanego.

ZABRONIONE

Suchy lód (dwutlenek węgla, stały) w ilości nieprzekraczającej 2,5 kg (5LB) na pasażera, który jest używany do pakowania łatwo psujących się artykułów, nie podlega stosowaniu niniejszej Instrukcji  w przypadku transportu w bagażu rejestrowanym lub w bagażu podręcznym pod warunkiem, że bagaż (opakowanie) pozwala wycieku dwutlenku węgla. Taki zarejestrowany bagaż musi być oznaczony jako "suchy lód” (“dry ice”) lub «dwutlenek węgla, stały» (“carbon dioxide, solid”) ze wskazaniem wagi netto suchego lodu lub przez notatkę, że waga lodu netto wynosi 2,5 kg lub mniej..

ТАK

ТАK

ТАK

Papierosy elektroniczne (w tym cygary elektroniczne, rurki elektroniczne i inne parowniki do użytku osobistego), które zawierają baterie, które muszą być indywidualnie zabezpieczone, aby uniknąć przypadkowego przełączenia.

NIE

NIE

ТАK

Broń elektrowstrząsowa (naprzykład, Tazer), zawierająca materiały wybuchowe, gazy skroplone, baterie litowe itp są zabronione do przewozu jako bagaż podręczny i bagaż zarejestrowany, jak również rzeczy osobiste.

ZABRONIONE

Elementy mapełniane i zmienne wkłady do nich dla zasilania elektrycznego dla przenośnych urządzeń elektronicznych (naprzykład aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, przenośne laptopy, kamery wideo).

NIE

ТАK

ТАK

Małe butle gazowe dla gazu zapalnego zawierające dwutlenek węgla lub inne gazy Kategorii 2.2 w ilości do (2-ch) małych butli, osadzonych w kamizelki ratunkowe. Nie więcej niż jedno urządzenie na pasażera i dwa (2) wkłady zmienne na osobę, nie więcej niż cztery (4) cylindry o pojemności 50 ml do innych urządzeń.

ТАK

ТАK

ТАK

Butle z niepalnymi, nietoksycznymi gazami w celu uruchomienia kończyn mechanicznych. Również butle zapasowe o odpowiedniej wielkości na przypadek konieczności zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w trakcie podróży.

NIE

ТАK

ТAK

Lokówki zawierające gaz węglowodorowy, jedna sztuka (1) na jednego pasażera lub członka załogi, pod warunkiem, że korek zabezpieczający szczelnie przykrywa element grzejny. Te lokówki nie mogą w żadnym wypadku być używane na pokładzie samolotu. Zapasowe butle gazowe dla tych lokówek nie wolno przewozić jako bagaż rejestrowany lub jako bagaż podręczny.

NIE

ТАK

ТАK

Przedmioty, które emitują ciepło, takie jak latarki podwodne (lampy do nurkowania) i lutownice.

ТАK

ТАK

ТАK

Izolowane opakowania zawierające chłodzony ciekły azot (suchy produkt), całkowicie pochłonięte w porowatym materiału, zawierającym bezpieczne obiekty.

NIE

ТАK

ТАK

Wewnętrzne silniki spalinowe lub silniki z ogniwami paliwowymi.

NIE

ТАK

NIE

Energooszczędne żarówki w opakowaniach do sprzedaży detalicznej dostosowanych do do użytku prywatnego i domowego.

NIE

ТАK

ТАK

Baterie litowe: Bezpieczne urządzenie z bateriami litowymi.

ТАK

ТАK

NIE

Baterie litowe: Przenośne urządzenie elektroniczne z litiowo-metalicznymi lub litiowo-jonowymi bateriami lub akumulatorami, łącznie z urządzeniami medycznymi, takimi jak przenośne koncentratory tlenu (ROS) i sprzęt gospodarstwa domowego, takie jak zegarki, kalkulatory, aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, komputery przenośne, tablety i przenośne zasilacze i inne, co jest transportowane przez pasażerów lub członków załogi do użytku osobistego. Baterie nie powinny być większe niż 2 g dla metalicznych baterii litiowych i 100 Wh dla baterii litowo-jonowych.

NIE

ТАK

ТАK

Baterie litiowe, zapasowe/ nie opakowane, których gęstość mocy od 100 W do 160 W dla przenośnych urządzeń elektronicznych oraz przenośnych urządzeń medycznych z zawartością litu 2 g, ale nie więcej niż 8g na jedno urządzenie. Maksymalnie 2 dodatkowe baterie mogą być przewożone w bagażu podręcznym Każda z tych baterii musi być zabezpieczona przed zwarciem.

ТАK

NIE

ТАK

Urządzenia elektroniczne zawierające baterie litowe. Baterie litowo-jonowe do przenośnych urządzeń elektronicznych (w tym medycznych), o mocy od100 Wh do 160 Wh. Tylko dla przenośnych urządzeń medycznych można stosować baterie litiowe z ilością litu od 2 g do 8 g.

ТАK

ТАK

ТАK

Zapałki, zapałki bezpieczne (jedno małe opakowanie) lub mała zapalniczka, niezawierające nieabsorbowane paliwo ciekłe, które nie są gazem skroplonym, do użytku osobistego, jeżeli przewożone są jako własne rzeczy. Butle gazowe dla zapalniczek i urządzenia do powtórnego tankowania nie wolno transportować w postaci rzeczy osobistych, w zarejestrowanym bagażu lub w bagażu podręcznym.
Uwaga: «Saperne (termozapałki, zapalniczkitypu «Blue flame» lub «Cigar» są zabronione do przewozu .

NIE

«PRZY SOBIE»

Środki transportu: Wózki inwalidzkie lub inne urządzenia samobieżne z nieciężkimi akumulatorami z ciekłym elektrolitem.

ТАK

ТАK

NIE

Środki transportu: Wózki inwalidzkie lub inne urządzenia samobieżne z ciężkimi akumulatorami lub litiowymi bateriami.

ТАК

ТАК

НІ

Środki transportu: urządzenia samobieżne z litiowo-jonowymi bateriami, takie jak gyrocykl, pływająca deskorolka (hoverboard),
monokoło, skuter elektryczny, giroskuter (segway) i inne.

ZABRONIONO

Nieradioaktywne medyczne lub kosmetyki (w tym aerozole), takie jak spraye do włosów, perfumy, wody kolońskie i leki zawierające alkohol,
oraz
Niepalne, nietoksyczne aerozole, które nie stanowią więcej zagrożenia dla użytku sportowego i codziennego.
Łączna ilość netto wszystkich powyższych elementów nie powinna przekraczać 2 kg lub 2 l i każdy poszczególny element nie może przekraczać netto 0,5 kg lub 0,5 l. Zawory tryskaczy powinny być zamknięte czapkami lub w inny właściwy sposób, aby zapobiec przypadkowemu wyciekowi zawartości.

NIE

 

NIE

ТАK

 

ТАK

ТAK

 
NIE

Butle z tlenem lub powietrzem, substancjami gazowymi do celów medycznych. Całkowita masa balonu nie powinna przekraczać 5 kg brutto.
UWAGA: Pojemniki z ciekłym tlenem zakazane do transportu drogą powietrzną.

ТАK

ТАK

ТАK

Urządzenia sterujące do kalibracji sprzętu śledzenia jakości powietrza.

NIE

ТАK

NIE

Przenośne urządzenia elektroniczne z bateriami zawierającymi suchy elektrolit, baterie powinny spełniać Ugodę Specjalną А67 і nie powinny przekraczać 12 V i 100 V na godzinę. Maksymalnie dopuszczalnie przewozić 2 baterie zapasowe.

NIE

ТАK

ТАK

Radiozotopowe stymulatory serca lub inne urządzenia, w tym urządzenia w bateriach litowych, wszczepione w ciało człowieka lub przymocowane na zewnątrz lub radiofarmaceutyki, wprowadzone do organizmu ludzkiego do celów terapeutycznych.

NIE

«PRZY SOBIE»

Walizki do przechowywania papierów wartościowych, sejfy i torby pieniężne etc., zawierające litowe ogniwa galwaniczne i/lub materiały pirotechniczne.

ZABRONIONE

Próbki niezakaźne, zapakowane w małej ilości cieczy palnej.

NIE

ТАK

ТАK

Termometry medyczne lub kliniczne, zawierające rtęć. Transport tylko w bagażu zarejestrowanym - 1 Termometr w cięzkiej skrzyńce na pasażera.

NIE

ТАK

NIE

Barometry rtęciowe.

ZABRONIONE

Inne dostępne komercyjne typy baterii, takie jak niklowo-kadmowe i alkaliczne mogą być przewozone tylko w bagażu podręcznym pod warunkiem że są odpowiednio zabezpieczone przed zwarciem.