counter image

Warunki przewozu bagażu

Uwaga: Na rejsach obsługiwanych przez partnerskie linie lotnicze UIA mogą obowiązywać ograniczenia. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z biurem, w którym zostały zakupione bilety, bądź z UIA za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod numerem +380 44 581 50 50.

Limit bagażu rejestrowanego

System sztukowy w odniesieniu do limitu bezpłatnego bagażu rejestrowanego oraz opłat za nadbagaż ma zastosowanie do wszystkich lotów UIA, w tym czarterowe. Szczegółowe informacje można znaleźć na podstronie Limit bagażu rejestrowanego – System sztukowy.

Zasady przewozu bagażu rejestrowanego

luggage Bagaż jest przyjmowany zgodnie ze szczegółowymi przepisami. Bagaż należy przedstawić do odprawy na naszym stanowisku odprawy biletowo-bagażowej. Dokonamy tam odprawy bagażu i wydamy przywieszkę identyfikacyjną; bagaż zostanie przeniesiony do luku bagażowego samolotu, którym podróżujesz.
Bagaż rejestrowany musi być zapakowany do mocnej walizki lub odpowiedniego pojemnika zapewniającego bezpieczny transport Twoich rzeczy.

Ograniczenia przewozu bagażu rejestrowanego

Ukraine International Airlines mogą odmówić przewozu bagażu rejestrowanego, jeżeli:

 • stwarza on zagrożenie dla samolotu, osób lub mienia;
 • jest podatny na uszkodzenia podczas przewozu lotniczego;
 • nie został prawidłowo i bezpiecznie zapakowany;
 • jego przewozu zabraniają obowiązujące przepisy, rozporządzenia lub postanowienia w kraju wylotu, przylotu lub tranzytu;
 • nie nadaje się do przewozu lotniczego ze względu na wagę, wielkość lub rodzaj;
 • nie jest własnością pasażera.

W bagażu rejestrowanym nie mogą znajdować się:

 • Przedmioty delikatne, Łatwo psujące się produkty, pieniądze, karty kredytowe lub debetowe, zbywalne instrumenty finansowe, biżuteria, cenne przedmioty,
 • Dokumenty biznesowe, obligacje i inne papiery wartościowe, dokumenty podróży,
 • Zaświadczenia lekarskie, leki,
 • Laptopy i inne urządzenia elektroniczne osobistego użytku,
 • Instrumenty muzyczne, obrazy, dzieła sztuki i inne cenne przedmioty.

Zaleca się, by wyżej wymienione przedmioty były przewożone jako bagaż kabinowy (carry-on), z wyjątkiem przypadków, gdy ich wielkość przekracza nasze ograniczenia.

W tych przypadkach UIA może być w stanie zaakceptować transport niektórych przedmiotów, ale tylko za uprzednią zgodą w momencie rezerwacji i naliczeniem opłaty za nadbagaż, w tym:

 • Sprzęt sportowy.
 • Instrumenty muzyczne – mogą być przewożone jako bagaż podręczny, jeśli dla instrumentu zostało zakupione dodatkowe miejsce.
 • Delikatne i cenne przedmioty – niektóre mogą być przewożone w bagażu podręcznym, jeśli zostało zakupione dodatkowe miejsce, z maksymalną wagą 80 kg.
 • Zwierzęta.

Podczas odprawy można zadeklarować dodatkową wartość przewożonego bagażu. Bagaż musi zostać zarejestrowany na lotnisku nie później niż 3 godziny przed planowym lotem.

Bagaż podręczny

Bagaż podręczny może być przewożony na pokładzie samolotu wraz z pasażerem, pod warunkiem że spełnia wymagania i przepisy Ukraine International Airlines dotyczące przewozu. UIA zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu przedmiotów, które:

 • stanowią prawdopodobne zagrożenie dla statku powietrznego, osób lub mienia;
 • są podatne na uszkodzenia podczas przewozu lotniczego;
 • nie zostały prawidłowo i bezpiecznie zapakowane;
 • są zabronione na mocy obowiązujących przepisów, rozporządzeń lub postanowień w kraju wylotu, przylotu lub tranzytu;
 • nie nadają się do przewozu lotniczego ze względu na wagę, wielkość lub rodzaj;
 • nie są własnością pasażera;
 • nie zmieszczą się pod siedzeniem przed pasażerem lub nie mogą być umieszczone w schowku nad głową (zob. Limit bezpłatnego bagażu podręcznego).

Niektóre przedmioty, które nie nadają się do przewozu jako bagaż podręczny, mogą być przewożone w luku z zastrzeżeniem przepisów dotyczących bagażu rejestrowanego.

Umieszczenie bagażu podręcznego

 • Bagaż podręczny powinien być umieszczony w zamykanych schowkach nad głową lub pod siedzeniem przed pasażerem.
 • Bagaż podręczny nie może być umieszczany w rzędach przy wyjściach awaryjnych, pierwszych rzędach, w przejściach lub gdziekolwiek, gdzie ograniczy dostęp do sprzętu ratowniczego.
 • Nieodpowiedni bagaż podręczny zostanie usunięty przy bramce, załadowany do luku i przewieziony jako bagaż rejestrowany, jeżeli nadaje się do przewozu.

Bagaż ponadwymiarowy, delikatny lub cenny przewożony w kabinie

UIA uznaje, że niektóre przedmioty powinny pozostać pod opieką pasażera i jeśli to tylko możliwe, staramy się sprostać tej sytuacji. Niektóre rodzaje bagażu można przewozić w kabinie pasażerskiej, z zastrzeżeniem warunków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkim pasażerom. Bagaż taki może obejmować:

 • Instrumenty muzyczne
 • Dzieła sztuki
 • Sprzęt elektroniczny

Na ogół akceptujemy te przedmioty jako bagaż podręczny w przypadku zarezerwowania i opłacenia jednego lub kilku dodatkowych miejsc, jeżeli:

 • waga bagażu przekracza dopuszczalną wagę dla bezpłatnego limitu bagażu podręcznego;
 • pasażer uważa, że przedmiot nie nadaje się do przechowywania pod siedzeniem lub w schowku;
 • można właściwie przymocować przedmiot do siedzenia;
 • przedmiot mieści się w dopuszczalnym limicie wagi 80 kg, przy maksymalnych wymiarach:

Wysokość

Długość

Szerokość

115 сm (45 cali)

65 cm (26 cali)

45 cm (18 cali)

Porady dotyczące bagażu

Aby Twoja podróż samolotem była mniej stresująca i przyjemniejsza, przy pakowaniu bagażu stosuj się do poniższych wskazówek:

 • Planuj z wyprzedzeniem – dowiedz się, jaki jest limit bagażu i jego maksymalna waga. Zważ swój bagaż przed przybyciem na lotnisko.
 • Pozostaw trochę miejsca w swoim bagażu na pamiątki i prezenty zakupione podczas podróży.
 • Nie pakuj kosztowności lub delikatnych przedmiotów do bagażu rejestrowanego.
 • Nie pakuj paszportu, wiz lub innych dokumentów podróży do bagażu rejestrowanego. Powinny one znaleźć się w bagażu podręcznym, gdzie będą łatwo dostępne.
 • Nigdy nie wkładaj gotówki, kart kredytowych lub debetowych do bagażu rejestrowanego.
 • Nigdy nie wkładaj leków do bagażu rejestrowanego.
 • Oznacz bagaż swoim nazwiskiem i adresem docelowym, adresem e-mailowym i/lub numerem telefonu komórkowego. Dobrze jest umieścić etykietę zarówno wewnątrz bagażu, jak i na zewnątrz.
 • Nie umieszczaj adresu domowego na etykietach bagażowych.
 • Zabezpiecz wszystkie paski i uchwyty bagażu, aby nie zostały wciągnięte przez przenośniki bagażowe lub inne urządzenia.
 • Jeżeli podróżujesz z lotnisk lub przez lotniska Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych, jak również lotnisko Boryspol w Kijowie, upewnij się, że przestrzegasz ograniczeń dotyczących ilości i objętości płynów i kremów, które można wnieść na pokład. Radzimy, aby spakować wszystkie te artykuły do bagażu rejestrowanego.
 • Usuń wszystkie stare przywieszki i etykiety z poprzednich lotów.

Ukraine International Airlines nie ponoszą odpowiedzialności za cenne przedmioty przewożone jako bagaż rejestrowany.