counter image

Warunki przewozu bagażu

Uwaga: Na rejsach obsługiwanych przez partnerskie linie lotnicze UIA mogą obowiązywać ograniczenia. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z biurem, w którym zostały zakupione bilety, bądź z UIA za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod numerem +380 44 581 50 50.

Limit bagażu rejestrowanego

System sztukowy w odniesieniu do limitu bezpłatnego bagażu rejestrowanego oraz opłat za nadbagaż ma zastosowanie do wszystkich biletów UIA wystawionych po 01.06.2012 r. na wszystkie loty UIA, w tym czarterowe. Szczegółowe informacje można znaleźć na podstronie Limit bagażu rejestrowanego – System sztukowy.

Zasady przewozu bagażu rejestrowanego

luggage Bagaż jest przyjmowany zgodnie ze szczegółowymi przepisami. Bagaż należy przedstawić do odprawy na naszym stanowisku odprawy biletowo-bagażowej. Dokonamy tam odprawy bagażu i wydamy przywieszkę identyfikacyjną; bagaż zostanie przeniesiony do luku bagażowego samolotu, którym podróżujesz.
Bagaż rejestrowany musi być zapakowany do mocnej walizki lub odpowiedniego pojemnika zapewniającego bezpieczny transport Twoich rzeczy.

Ograniczenia przewozu bagażu rejestrowanego

Ukraine International Airlines mogą odmówić przewozu bagażu rejestrowanego, jeżeli:

 • stwarza on zagrożenie dla samolotu, osób lub mienia;
 • jest podatny na uszkodzenia podczas przewozu lotniczego;
 • nie został prawidłowo i bezpiecznie zapakowany;
 • jego przewozu zabraniają obowiązujące przepisy, rozporządzenia lub postanowienia w kraju wylotu, przylotu lub tranzytu;
 • nie nadaje się do przewozu lotniczego ze względu na wagę, wielkość lub rodzaj;
 • nie jest własnością pasażera.

W bagażu rejestrowanym nie mogą znajdować się:

 • Przedmioty delikatne
 • Łatwo psujące się produkty
 • Pieniądze, karty kredytowe lub debetowe, zbywalne instrumenty finansowe
 • Biżuteria
 • Cenne przedmioty
 • Dokumenty biznesowe, obligacje i inne papiery wartościowe
 • Dokumenty podróży
 • Zaświadczenia lekarskie
 • Leki
 • Laptopy i inne urządzenia elektroniczne osobistego użytku
 • Instrumenty muzyczne, obrazy, dzieła sztuki i inne cenne przedmioty

Zaleca się, by wyżej wymienione przedmioty były przewożone jako bagaż kabinowy (carry-on), z wyjątkiem przypadków, gdy ich wielkość przekracza nasze ograniczenia.

W tych przypadkach UIA może być w stanie zaakceptować transport niektórych przedmiotów, ale tylko za uprzednią zgodą w momencie rezerwacji i naliczeniem opłaty za nadbagaż, w tym:

 • Sprzęt sportowy
 • Instrumenty muzyczne – mogą być przewożone jako bagaż podręczny, jeśli dla instrumentu zostało zakupione dodatkowe miejsce
 • Delikatne i cenne przedmioty – niektóre mogą być przewożone w bagażu podręcznym, jeśli zostało zakupione dodatkowe miejsce, w zależności od wielkości, z maksymalną wagą 75 kg
 • Zwierzęta

Bagaż podręczny

Bagaż podręczny może być przewożony na pokładzie samolotu wraz z pasażerem, pod warunkiem że spełnia wymagania i przepisy Ukraine International Airlines dotyczące przewozu. UIA zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu przedmiotów, które:

 • stanowią prawdopodobne zagrożenie dla statku powietrznego, osób lub mienia;
 • są podatne na uszkodzenia podczas przewozu lotniczego;
 • nie zostały prawidłowo i bezpiecznie zapakowane;
 • są zabronione na mocy obowiązujących przepisów, rozporządzeń lub postanowień w kraju wylotu, przylotu lub tranzytu;
 • nie nadają się do przewozu lotniczego ze względu na wagę, wielkość lub rodzaj;
 • nie są własnością pasażera;
 • nie zmieszczą się pod siedzeniem przed pasażerem lub nie mogą być umieszczone w schowku nad głową (zob. Limit bezpłatnego bagażu podręcznego).

Niektóre przedmioty, które nie nadają się do przewozu jako bagaż podręczny, mogą być przewożone w luku z zastrzeżeniem przepisów dotyczących bagażu rejestrowanego.

Umieszczenie bagażu podręcznego

 • Bagaż podręczny powinien być umieszczony w zamykanych schowkach nad głową lub pod siedzeniem przed pasażerem.
 • Bagaż podręczny nie może być umieszczany w rzędach przy wyjściach awaryjnych, pierwszych rzędach, w przejściach lub gdziekolwiek, gdzie ograniczy dostęp do sprzętu ratowniczego.
 • Nieodpowiedni bagaż podręczny zostanie usunięty przy bramce, załadowany do luku i przewieziony jako bagaż rejestrowany, jeżeli nadaje się do przewozu.

Bagaż ponadwymiarowy, delikatny lub cenny przewożony w kabinie

UIA uznaje, że niektóre przedmioty powinny pozostać pod opieką pasażera i jeśli to tylko możliwe, staramy się sprostać tej sytuacji. Niektóre rodzaje bagażu można przewozić w kabinie pasażerskiej, z zastrzeżeniem warunków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkim pasażerom. Bagaż taki może obejmować:

 • Instrumenty muzyczne
 • Dzieła sztuki
 • Sprzęt elektroniczny

Na ogół akceptujemy te przedmioty jako bagaż podręczny w przypadku zarezerwowania i opłacenia jednego lub kilku dodatkowych miejsc, jeżeli:

 • waga bagażu przekracza dopuszczalną wagę dla bezpłatnego limitu bagażu podręcznego;
 • pasażer uważa, że przedmiot nie nadaje się do przechowywania pod siedzeniem lub w schowku;
 • można właściwie przymocować przedmiot do siedzenia;
 • przedmiot mieści się w dopuszczalnym limicie wagi 75 kg, przy maksymalnych wymiarach:

Wysokość

Długość

Szerokość

115 сm (45 cali)

65 cm (26 cali)

45 cm (18 cali)

Wózki inwalidzkie

Wózek inwalidzki może być przyjęty jako bagaż rejestrowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

Szczelne akumulatory (wózki inwalidzkie zasilane akumulatorem suchym)

Wózki zasilane akumulatorem suchym mogą być przyjmowane do przewozu razem z akumulatorem, pod warunkiem że:

 • akumulator jest odłączony;
 • bieguny są izolowane, aby zapobiec przypadkowemu zwarciu;
 • akumulator jest bezpiecznie przymocowany do wózka inwalidzkiego.

Akumulatory elektrolitowe (wózki inwalidzkie zasilane akumulatorem mokrym – WCBW)

Wózki zasilane akumulatorem elektrolitowym mogą być przyjmowane do przewozu, pod warunkiem że:

 • wózek może być załadowany, schowany, zabezpieczony i wyładowany zawsze w pozycji pionowej; oraz
 • akumulator jest odłączony;
 • bieguny są izolowane, aby zapobiec zwarciu; oraz
 • akumulator jest bezpiecznie przymocowany do wózka inwalidzkiego.

Jeżeli wózek inwalidzki zasilany akumulatorem elektrolitowym nie może być załadowany, schowany, zabezpieczony i wyładowany w pozycji pionowej, akumulator musi zostać wyjęty, a wózek może być przewożony bez ograniczeń jako bagaż rejestrowany.

Wyjęty akumulator musi zostać zapakowany do mocnego, sztywnego pojemnika w następujący sposób:

 • zewnętrzne opakowanie musi być szczelne, odporne na wycieki z akumulatora, zabezpieczone przed przewróceniem poprzez przymocowanie w przedziale ładunkowym za pomocą odpowiednich środków stabilizujących (innych niż przez unieruchomienie pomiędzy ładunkiem lub bagażami), np. przy użyciu pasków przytrzymujących, wsporników lub uchwytów;
 • akumulatory muszą być zabezpieczone przed zwarciem, zamocowane w pozycji pionowej w zewnętrznym opakowaniu, otoczone kompatybilnym materiałem absorbującym w ilości wystarczającej do wchłonięcia ich łącznej zawartości.

Ręczny składany wózek inwalidzki – WCMP

Ręczne składane wózki inwalidzkie są przyjmowane do przewozu jako bagaż rejestrowany bez specjalnych ograniczeń.