counter image

Limity bagażu bez opłaty dodatkowej i opłaty za nadbagaż

Bagaż podręczny bez dodatkowej opłaty

Limity dla bagażu bez dodatkowej opłaty na wszystkich rejsach UIA

Klasa w kabinie i kategoria pasażera: Limity ogólne Posiadacze kart Panorama Club* Posiadacze kart Panorama Premium*
Hand Baggage Only (Tylko z bagaż podręczny) 0PC 0PC 0PC

Klasa ekonomiczna (z wyjątkiem lotów z/do USA, Pekinu)

1 sztuka: max waga do 23 kg / max suma zewnętrznych wymiarów (długość + szerokość + głębokość) 158 cm

1 sztuka: max waga do 23 kg / max suma zewnętrznych wymiarów (długość + szerokość + głębokość) 158 cm

2 sztuki: każda nie przekraczająca max
wagi 23 kg / każda nie przekraczająca max sumy zewnętrznych wymiarów (długość + szerokość + głębokość) 158 cm

Klasa ekonomiczna na rejsach do/z USA (z wyjątkiem rejsów bezpośrednich Kijów-Nowy Jork / Nowy Jork-Kijów)

 

2 sztuki: każda nie przekraczająca max wagi 23 kg / każda nie przekraczająca max sumy zewnętrznych wymiarów (długość + szerokość + głębokość) 158 cm

2 sztuki: każda nie przekraczająca max wagi 23 kg / każda nie przekraczająca max sumy zewnętrznych wymiarów (długość + szerokość + głębokość) 158 cm

3 sztuki: każda nie przekraczająca max
wagi 23 kg / każda nie przekraczająca max sumy zewnętrznych wymiarów (długość + szerokość + głębokość) 158 cm

Klasa ekonomiczna na rejsach bezpośrednich Kijów-Nowy Jork / Nowy Jork-Kijów 1 sztuka: max waga do 23 kg / max suma zewnętrznych wymiarów (długość + szerokość + głębokość) 158 cm 1 sztuka: max waga do 23 kg / max suma zewnętrznych wymiarów (długość + szerokość + głębokość) 158 cm 2 sztuki: każda nie przekraczająca max
wagi 23 kg / każda nie przekraczająca max sumy zewnętrznych wymiarów (długość + szerokość + głębokość) 158 cm

Klasa ekonomiczna na rejsach do/z Pekinu

2 sztuki: każda nie przekraczająca max wagi 23 kg / każda nie przekraczająca max sumy zewnętrznych wymiarów (długość + szerokość + głębokość) 158 cm 2 sztuki: każda nie przekraczająca max wagi 23 kg / każda nie przekraczająca max sumy zewnętrznych wymiarów (długość + szerokość + głębokość) 158 cm 3 sztuki: każda nie przekraczająca max
wagi 23 kg / każda nie przekraczająca max sumy zewnętrznych wymiarów (długość + szerokość + głębokość) 158 cm
Klasa Premium

2 sztuki: każda nie przekraczająca max wagi 23 kg / każda nie przekraczająca max sumy zewnętrznych wymiarów (długość + szerokość + głębokość) 158 cm

2 sztuki: każda nie przekraczająca max wagi 23 kg / każda nieprzekraczająca max sumy zewnętrznych wymiarów (długość + szerokość + głębokość) 158 cm

3 sztuki: każda nie przekraczająca max
wagi 23 kg / każda nie przekraczająca max sumy zewnętrznych wymiarów (długość + szerokość + głębokość) 158 cm
Klasa biznes 2 sztuki: każda nie przekraczająca max wagi 32 kg / każda nie przekraczająca max sumy zewnętrznych wymiarów (długość + szerokość + głębokość) 158 cm 2 sztuki: każda nie przekraczająca max wagi 32 kg / każda nie przekraczająca max sumy zewnętrznych wymiarów (długość + szerokość + głębokość) 158 cm 3 sztuki: każda nie przekraczająca max
wagi 32 kg / każda nie przekraczająca max sumy zewnętrznych wymiarów (długość+szerokość + głębokość) 158 cm

Niemowlęta (dzieci poniżej 2 lat)**

1 sztuka: max waga do 10kg / max suma zewnętrznych wymiarów (długość+szerokość+głębokość) 158 cm, plus jeden składany wózek dziecięcy lub jedno nosidełko dla niemowląt lub jeden fotelik samochodowy, które mogą być przewożone w kabinie pasażerskiej niezależnie od klasy.

Informacje o przewożeniu bez dodatkowej opłaty wózka dziecięcego, fotelika samochodowego oraz gondoli dla dziecka tutaj.

Żeglarze

2 sztuki: każda nie przekraczająca max wagi 32 kg / każda nie przekraczająca max sumy zewnętrznych wymiarów (długość+szerokość+głębokość) 158 cm

Pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej**

+ Jeden wózek inwalidzki na osobę (bez względu na rodzaj, wagę i rozmiar wózka) i/lub inne urządzenia, bez których pasażer nie może się obejść, niezależnie od klasy.

Sprzęt sportowy

Każdy komplet sprzętu sportowego traktowany jest jako bagaż i musi spełniać warunki określone w przepisach dotyczących bezpłatnego przewozu bagażu rejestrowanego, tj. łącznie z całym bagażem rejestrowanym pasażera nie może przekraczać ustalonych dla danej klasy limitów. Waga jednego kompletu sprzętu sportowego nie może przekraczać 23 kg.

Opłaty za przekroczenie dozwolonych limitów bagażu rejestrowanego będą naliczane przez UIA według obowiązujących przepisów (ilość sztuk bagażu i/lub waga ponad 23 do 32 kg). Prosimy zapoznać się z zamieszczonymi poniżej przepisami dotyczącymi opłat za dodatkowy bagaż. Ponadwymiarowy sprzęt sportowy może być przewożony wyłącznie jako cargo.

Więcej informacji na stronie: w zakładce "Sprzęt sportowy".

Instrumenty muzyczne Stosuje się standardowe przepisy dotyczące limitu bagażu (zamieszczone powyżej).

Zwierzęta

Przewóz zwierząt zawsze podlega opłacie.
Wyjątek: pies-przewodnik towarzyszący pasażerowi o ograniczonej sprawności przewożony jest bez opłaty.

* Członkowie Panorama Club mogą przewieźć bez dodatkowej opłaty bagaż, którego waga jest większa od dozwolonej o 2 kg, lecz nie przekracza 32 kg.

** Bezpłatny przewóz wózka dziecięcego, nosidełka, fotelika samochodowego, wózka inwalidzkiego oraz podobnego sprzętu jest dostępny we wszystkich klasach i taryfach łącznie z taryfą Tylko Bagaż Podręczny.

Opłaty* za nadbagaż na wszystkich lotach UIA (w jedną stronę)

Bagaż rejestrowany

Strefa 1

Strefa 2

Strefa 2a

Strefa 3

Strefa 4

Uwagi
Pierwsza sztuka bagażu dla limitu 0 sztuk dozwolonego bagażu bezpłatnego €35 / $40 €50 / $55 €55 / $60 - -

1. następujący sprzęt sportowy uważany jest na ponadwymiarowy i powinien być przewożony w cargo:

  • rowery-tandemy,
  • deski surfingowe o dłg. ponad 300 cm (118 in),
  • tyczki do skakania,
  • oszczepy,
  • kajaki, czółna i wiosła,
  • lotnie,
  • każdy sprzęt sportowy o wadze ponad 32 kg (70 lb).

2. Jeśli instrument muzyczny waży więcej niż 32 kg (70 lb) i/lub jego wymiary przekraczają 300 cm (118 in) musi być przewożony w cargo.
Wyjątek: Kontrabas zawsze można przewieźć jako bagaż rejestrowany, nawet jeśli przekracza dozwolone wymiary.

Drugi i kolejny dodatkowy bagaż w taryfie Tylko Bagaż Podręczny

€35 / $40

€50 / $55

€55 / $60

-

-

Każdy dodatkowy bagaż w taryfie z 1 lub 2 sztukami bagażu

€35 / $40

€50 / $55

€55 / $60

€100 / $110

150 / $165

Każda sztuka bagażu O wadze od 23 do 32 kg. Jeśli waga bagażu przekracza 32 kg musi on być przewożony jako cargo.

€35 / $40

€50 / $55

€55 / $60

€75 / $85

150 / $165

Każda sztuka bagażu, którego suma zewnętrznych wymiarów przekracza 158 cm
(62 in) lecz nie więcej niż 300 cm (118 in). Jeśli suma wymiarów przekracza 300 cm
bagaż musi być przewożony jako cargo.

€35 / $40

€50 / $55

€55 / $60

€100 / $110

300 / $330

Każdy sprzęt sportowy oprócz określanego jako ponadwymiarowy (patrz powyżej), niezależnie od wymiarów, podlega ogólnym przepisom limitów bagażowych.
Wyjątek: sprzęt surfingowy – deska surfingowa o wymiarach ponad 300 cm (118 in) powinna być przewożona jako cargo (patrz powyżej – bagaż ponadwymiarowy).

Koty i psy przewożone w bagażniku samolotu (waga pojemnika ze zwierzęciem - do 32 kg włącznie)

€100 / $110

€150 / $165

€150 / $165

€200 / $220

200 / $220

Nigdy nie wlicza się do limitu bezpłatnego bagażu.

Koty i psy przewożone w bagażniku samolotu (waga pojemnika ze zwierzęciem - od 32 kg do 75 kg)

€200 / $220 €300 / $330 €300 / $330 €400 / $440 €400 / $440 Nigdy nie wlicza się do limitu bezpłatnego bagażu.

Zwierzęta w kabinie
(tylko psy i koty) + waga kontenera (max 8 kg), suma 3 wymiarów kontenera nie może przekraczać 115 cm.

€25 / $30

€100 / $110

€100 / $110

€200 / $220

200 / $220

Nigdy nie wlicza się do limitu bezpłatnego bagażu.

Pies-przewodnik

bez opłaty

bez opłaty

bez opłaty

bez opłaty

bez opłaty

Pies-przewodnik
towarzyszący pasażerom o
ograniczonej sprawności ruchowej.

*Uwaga: Podane ceny obowiązują w USD na rejsach UIA z Ukrainy i z krajów, które nie należą do Uni Europejskiej, w EUR - w przypadku lotów z państw będących członkami UE.

Definicja stref:

Strefa 1: wszystkie loty krajowe na terenie Ukrainy.

Strefa 2:
- Europa (z wyjątkiemUkrainy),
- europejska część Rosji, azjatycka część Rosji (w tym Syberia), poza terenami dalekowschodnimi,
- Azja środkowa (Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan)
- Bliski Wschód (Egipt, Libia, Jordania, Oman, Liban, ZEA, Bahrajn, Arabia Saudyjska, Syria, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, Jemen, Katar, Turcja, Azerbejdżan, Armenia, Gruzja),
- Afryka Północna (Maroko, Algier, Tunezja).

Strefa 2a: Izrael.

Strefa 3:
- dalekowschodnie rejony Rosji: obwód magadański , Kraj Nadmorski, Republika Sacha (Jakucja), Sachalin, Kraj Chabarowski , Czukocki Okręg Autonomiczny,
- Indie, Sri Lanka, Mongolia, Chiny, Korea Płn, Korea Płd, Nepal, Bangladesz, Butan, Birma, Tajlandia, Wietnam, Laos, Kambodża,
- USA, Kanada.

Strefa 4:
Pozostałe kraje świata.

Sposób obliczania:
Jeśli trasa składa się z odcinków położonych w różnych strefach, opłata za nadbagaż jest obliczana dla całej trasy według strefy o najwyższym numerze.

Przykłady:
Kharkiv – Kijów – Lwów: stawka dla strefy 1. 
Dnipropetrovsk – Kijów – Frankfurt: stawka dla strefy 2. 
Amsterdam – Kijów – Tel Awiw: stawka dla strefy 2a.
Odessa – Kijów – Bangkok: stawka dla strefy 3.
Zurich – Kijów – Melbourne: stawka dla strefy 4

Jeśli na daną sztukę bagażu przypada kilka opłat, wszystkie stawki muszą zostać zsumowane.

Ze względu na restrykcje udźwigowe UIA może odmówić przewozu bagażu w luku bagażowym samolotu w którym pasażer podróżuje.

Uwaga: Jeśli podróż składa się z kilku odcinków obsługiwanych przez różnych przewoźników, przepisy dotyczące limitu bagażu bez dodatkowej opłaty oraz dodatkowe opłaty za bagaż są naliczane na całej trasie według stawek pierwszego przewoźnika. Wyjątek: Na lotach UIA na trasach wykonywanych wspólnie z KLM/AF (code-share) obowiązują przepisy dotyczące przewozu bagażu takie, jak na wystawionym bilecie.
W każdym przypadku obowiązują przepisy przewoźnika, który wystawił bilet.