counter image

Standardy bezpieczeństwa i normy jakości

Program Audytu Bezpieczeństwa Operacyjnego IATA (IOSA) jest uznawanym i akceptowanym na całym świecie systemem oceny zarządzania operacyjnego oraz systemów kontroli linii lotniczej. IOSA wykorzystuje zasady kontroli jakości uznane na forum międzynarodowym i jest zaprojektowany tak, by kontrole były prowadzone w sposób znormalizowany i spójny.

Ukraine International Airlines to pierwszy oficjalnie zarejestrowany operator IOSA ze Wspólnoty Niepodległych Państw, który przeszedł pomyślnie Audyt Bezpieczeństwa Operacyjnego IATA (IOSA). Linie UIA zostały pięćdziesiątym pierwszym zarejestrowanym operatorem IOSA spośród 230 członków IATA, obok linii KLM, Lufthansa, Austrian Airlines, TAP i SAS, które są także wpisane do rejestru IOSA.

Status oficjalnego operatora IOSA dowodzi, że nasze standardy operacyjne i normy bezpieczeństwa są w pełni zgodne z wymogami międzynarodowymi.

Zasięg audytu obejmuje osiem obszarów operacyjnych:

  • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Operacje lotnicze
  • Kontrola operacyjna/kontrola lotów
  • Naprawa i konserwacja samolotów
  • Obsługa kabinowa
  • Obsługa naziemna
  • Obsługa cargo
  • Bezpieczeństwo operacyjne

Rozwój nowego programu Audytu Bezpieczeństwa Operacyjnego zainicjowany przez zarząd IATA miał na celu spełnienie następujących norm branży lotniczej:
Certyfikat IOSA został uznany przez federalny zarząd lotnictwa cywilnego USA (FAA) za spełniający wymogi audytu amerykańskiego programu code-share dla zagranicznych linii lotniczych chcących zawrzeć umowę o wspólnej obsłudze (umowę „code-share”).

Linie UIA pomyślnie przeszły liczne audyty code-share w ramach procesu zawierania umów code-share z wiodącymi europejskimi liniami lotniczymi, takimi jak KLM, TAP, Austrian Airlines, Swiss International Airlines, Finnair i Iberia.