counter image
New site version

PANORAMA, magazyn pokładowy UIA

Wydawany od 1993 roku magazyn „PANORAMA” jest oficjalnym pokładowym magazynem Ukraine International Airlines (UIA).

Tworzone specjalnie dla PANORAMY artykuły w języku ukraińskim i angielskim, jak i koncepcja magazynu odpowiadają międzynarodowym standardom dla magazynów pokładowych, czyniąc PANORAMĘ jedną z wiodących publikacji dwujęzycznych na Ukrainie.

Reklama: [email protected].