counter image

Επιβάτες με ειδικές ανάγκες

Σας ενημερώνουμε ότι: Ενδεχομένως να υπάρχουν περιορισμοί υπηρεσίας για πτήσεις που εκτελούνται από αεροπορικές εταιρείες που συνεργάζονται με τη UIA. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το γραφείο εκδόσεως του εισιτηρίου σας ή επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της UIA μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected], ή καλέστε στο+380 44 581 50 50.

Προϋποθέσεις μεταφοράς

Πλήρης υποστήριξη παρέχεται στους επιβάτες με ειδικές ανάγκες, οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας και μειωμένη κινητικότητα. Ωστόσο, επειδή χρειαζόμαστε ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να διευθετήσουμε τις ανάγκες σας, παρακαλείστε να στείλετε εκ των προτέρων το αίτημα σας για κράτηση ως εξής:

 • τουλάχιστον 72 ώρες πριν για επιβάτες που χρειάζονται φορείο
 • τουλάχιστον 48 ώρες πριν για επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα.

Επιπλέον οι επιβάτες με ειδικές ανάγκες, οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας και μειωμένη κινητικότητα παρακαλούνται να εκτελούν έγκαιρο έλεγχο εισιτηρίων ως εξής:

 • άτομα με μειωμένη κινητικότητα – τουλάχιστον 90 λεπτά πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση
 • ομάδες ατόμων με μειωμένη κινητικότητα – τουλάχιστον 120 λεπτά πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση.

Φόρμα Ιατρικών Πληροφοριών (MEDIF)

Είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων έγκριση για τις ακόλουθες κατηγορίες επιβατών με μειωμένη κινητικότητα:

 • επιβάτες των οποίων η συμπεριφορά, η νοητική ή σωματική κατάσταση μπορεί να τους καταστήσει ανίκανους να αυτό-εξυπηρετηθούν χωρίς βοήθεια τρίτου, ή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους, άλλα άτομα ή την ασφάλεια της πτήσης
 • περιπτώσεις που χρειάζεται φορείο
 • επιβάτες που πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια η οποία μπορεί να μολύνει τους υπόλοιπους επιβάτες, το πλήρωμα καμπίνας ή το προσωπικό επίγειας εξυπηρέτησης
 • επιβάτες που χρειάζονται ιατρική επίβλεψη, επιπλέον χορήγηση οξυγόνου ή λοιπού ιατρικού εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η Ιατρική έγκριση δεν είναι απαραίτητη για τους επιβάτες που δεν έχουν πρόβλημα υγείας απλά χρειάζονται ειδική βοήθεια εντός του αεροδρομίου ή/και κατά την επιβίβαση τους. Η κατηγορία περιλαμβάνει τους εξής:

 • άτομα με μειωμένη κινητικότητα αλλά σταθερή αναπηρία (γενετική ή επίκτητη από χρόνια)
 • επιβάτες με μειωμένη την αίσθηση της όρασης, ακοής ή ομιλίας
 • επιβάτες που έχουν κάποια αναπηρία λόγω γηρατειών
 • έγκυες που βρίσκονται στην 35η εβδομάδα κύησης (μεμονωμένη εγκυμοσύνη) ή την 32η εβδομάδα (σε περίπτωση πολλαπλής εγκυμοσύνης).
 • Οποιοσδήποτε επιβάτης χρειάζεται αναπηρικό καροτσάκι (τροχοκάθισμα).

Σας ενημερώνουμε:  Οι έγκυες που έχουν υπερβεί την 28η εβδομάδα κύησης πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό του γυναικολόγου τους που να αναγράφει τον μήνα της κύησης και την ημερομηνία τοκετού.

Για να υπάρξει εύλογο χρονικό διάστημα ώστε η UIA να διεκπεραιώσει τις απαραίτητες ενέργειες, παρακαλείστε να συμπληρώσετε μία φόρμα ιατρικών πληροφοριών (MEDIF) και να την υποβάλλετε το αργότερο 72 ώρες πριν την αναχώρηση σας.

Η ιατρική έγκριση ισχύει μόνο για τις πτήσεις και ημερομηνίες για τις οποίες εκδόθηκε.

Η έγκριση δίνεται μόνο για φυσιολογικές συνθήκες. Σε περίπτωση που μεταξύ της έκδοσης έγκρισης και της αναχώρησης της πτήσης η υγεία του επιβάτη επιδεινωθεί τότε απαιτείται νέα έγκριση.

Απαγορεύεται η έκδοση ιατρικής έγκρισης διά τηλεφώνου.

Οι επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα οι οποίοι πρέπει να λάβουν ιατρική έγκριση (φόρμα MEDIF) πρέπει να συνοδεύονται από άτομο τουλάχιστον 18 ετών.

Η UIA διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να διακόψει τη μεταφορά σε:

 • Άτομα των οποίων η κατάσταση υγείας ενδέχεται να παρουσιάσει επιπλοκές ή να οδηγήσει σε θάνατο αν ταξιδέψουν
 • Άτομα τα οποία χρειάζονται αποκλειστικό νοσηλευτή κατά τη διάρκεια της πτήσης, εφόσον δεν συνοδεύονται
 • Άτομα τα οποία είναι δύσοσμα ή δύσμορφα εξαιτίας της ιατρικής τους πάθησης και ενδεχομένως το παρουσιαστικό τους να θίξει τους υπόλοιπους επιβάτες
 • Άτομα τα οποία εξαιτίας της σωματικής ή ιατρικής τους κατάστασης μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τα προσωπικά αντικείμενα των επιβατών, του αεροσκάφους ή του πληρώματος
 • Άτομα που πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια
 • Έγκυες που πρόκειται να γεννήσουν εντός 7 ημερών
 • Επιβάτες με νεογνά κάτω των 7 ημερών;
 • έγκυες που βρίσκονται στην 35η εβδομάδα κύησης (μεμονωμένη εγκυμοσύνη) ή την 32η εβδομάδα (σε περίπτωση πολλαπλής εγκυμοσύνης).

Οποιοδήποτε από τα παραπάνω κριτήρια ίσως αποτελέσει αιτία άρνησης μεταφοράς ακόμα και εάν οι εν λόγω επιβάτες έχουν λάβει ιατρική έγκριση.

Επιβάτες σε φορεία

Πρέπει να στείλετε στο τμήμα κρατήσεων της UIA αίτημα κράτησης φορείου κατά προτίμηση 72 πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης σας. Για αιτήματα που υποβάλλονται πέραν αυτού του διαστήματος δεν υπάρχει εγγύηση.

Οι επιβάτες που χρειάζονται φορείο πρέπει να συνοδεύονται από έναν γιατρό ή νοσηλευτή που θα παράσχει την απαιτούμενη βοήθεια.

Οι απαιτήσεις για συνοδό επιβάτη που χρειάζεται φορείο πρέπει να αναγράφονται στη φόρμα MEDIF.

Γίνεται δεκτή η μεταφορά επιβάτη σε φορείο (ενήλικας ή παιδί) εφόσον καταβληθούν οι παρακάτω ειδικοί ναύλοι:

 • Επιβάτης σε φορείο: 6 κανονικοί ναύλοι ενηλίκων.
 • Νοσηλευτής που συνοδεύει: κανονικοί ναύλοι που ισχύουν στην θέση που κράτησε ο επιβάτης.

Κάθε επιβάτης σε φορείο δικαιούται ένα συγκεκριμένο όριο δωρεάν αποσκευών για κάθε αντίστοιχο ναύλο.

Επιβάτες σε αναπηρικό καροτσάκι

Το αίτημα κράτησης θέσης για επιβάτη σε αναπηρικό καροτσάκι πρέπει να σταλεί στο Τμήμα κρατήσεων της UIA το αργότερο 36 πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση πτήσης.
Για τους κανονισμούς που διέπουν τη μεταφορά αναπηρικών καροτσιών, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Αναπηρικά αμαξίδια.

Αναπηρικά καροτσάκια (τροχοκαθίσματα/ αναπηρικά αμαξίδια)

Τα αναπηρικά καροτσάκια (τροχοκαθίσματα) γίνονται δεκτά ως παραδιδόμενες αποσκευές, για την ασφάλεια της πτήσης, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω παράμετροι:

Ξηρές μπαταρίες (αναπηρικό καροτσάκι που λειτουργεί με μπαταρία ξηρού στοιχείου)

Γίνεται δεκτή η μεταφορά αναπηρικών αμαξιδίων που λειτουργούν με μπαταρία ξηρού στοιχείου εφόσον:

 • Η μπαταρία αποσυνδεθεί·
 • οι ακροδέκτες μονωθούν ώστε να αποτραπεί βραχυκύκλωμα·
 • η μπαταρία συνάπτεται με ασφάλεια στο αναπηρικό αμαξίδιο.

Υγρές μπαταρίες (αναπηρικό καροτσάκι υγρής μπαταρίας – WCBW)

Γίνεται δεκτή η μεταφορά αναπηρικών καροτσιών που λειτουργούν με υγρή μπαταρία, εφόσον

 • το αναπηρικό καροτσάκι μπορεί να φορτωθεί, να τοποθετηθεί, να ασφαλιστεί και να εκφορτωθεί σε ορθή θέση
 • η μπαταρία αποσυνδεθεί
 • οι ακροδέκτες μονωθούν ώστε να αποτραπεί βραχυκύκλωμα και
 • η μπαταρία εφάπτεται με ασφάλεια στο αναπηρικό καροτσάκι.

Εάν ένα αναπηρικό καροτσάκι (τροχοκάθισμα) που λειτουργεί με υγρή μπαταρία δεν μπορεί να φορτωθεί, να τοποθετηθεί, να ασφαλιστεί και να εκφορτωθεί όσο παραμένει σε όρθια στάση, τότε η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί και το αναπηρικό καροτσάκι πρέπει να μεταφερθεί ως παραδιδόμενη αποσκευή χωρίς περιορισμούς.
Η αφαιρεθείσα μπαταρία πρέπει να μεταφέρεται σε ισχυρή, άκαμπτη συσκευασία ως εξής:

 • το εξωτερικό μέρος της συσκευασίας πρέπει να είναι στεγανό, αδιαπέραστο από υγρό μπαταρίας και να προστατεύεται από αναταράξεις, ασφαλίζοντας τα μέρη του χώρου όπου αποθηκεύεται το εμπόρευμα με τα κατάλληλα σταθεροποιητικά υλικά (πέραν της αντιστήριξης με αποσκευές) όπως λουριά, ελάσματα ή ιμάντες·
 • οι μπαταρίες πρέπει να προστατεύονται από τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος, να έχουν ασφαλιστεί σε όρθια θέση και να περιβάλλονται από συμβατό επαρκές απορροφητικό υλικό το οποίο είναι ικανό να απορροφήσει το πλήρες υγρό περιεχόμενο τους.

Πτυσσόμενο αναπηρικό αμαξίδιο – WCMP

Γίνεται δεκτή η μεταφορά πτυσσόμενων αναπηρικών αμαξιδίων ως παραδιδόμενες αποσκευές, χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς.

Επιβάτες που χρειάζονται υποπόδιο

Στις πτήσεις της UIA δεν διατίθενται υποπόδια και συνεπώς τα αιτήματα για την εν λόγω υπηρεσία δεν εγκρίνονται.

Επιβάτες με προβλήματα όρασης και ακοής

Οι επιβάτες με προβλήματα όρασης και ακοής λαμβάνουν βοήθεια κατά την αναχώρηση, την διάρκεια της πτήσης καθώς και κατά την άφιξη τους στο αεροδρόμιο, ενώ μπορούν να συνοδεύονται από ζώα «εργασίας». Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο κεφάλαιο, Ζώα υπηρεσίας.

Συμπληρωματικό οξυγόνο

Στις πτήσεις της UIAδεν διατίθεται συμπληρωματικό οξυγόνο για θεραπευτική χρήση.

Η συσκευή παροχής οξυγόνου που χρειάζεστε (μάσκα, φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου, ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή παροχής οξυγόνου) για θεραπευτική χρήση κατά τη διάρκεια της πτήσης, δυνάμει των συστάσεων που αναγράφονται στη φόρμα MEDIF ή στη φόρμα FREMEC (κάρτα περίθαλψης για επιβάτες που ταξιδεύουν συχνά) γίνεται δεκτή κατόπιν πρότερης έγκρισης της UIA.

Το αίτημα κράτησης για μεταφορά οξυγόνου σε πτήσεις της UIA πρέπει να σταλεί στο Τμήμα κρατήσεων το αργότερο 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση πτήσης.

Πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Γνωμοδότηση ιατρικής πάθησης εξαιτίας της οποίας χρειάζεστε το οξυγόνο, υπογεγραμμένη από τον θεράποντα γιατρό (φόρμα MEDIF ή FREMEC).
 • Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο, το βάρος και τις διαστάσεις της συσκευής παροχής οξυγόνου.
 • Έντυπο δεδομένων ασφαλείας ή άλλο σχετικό έγγραφο που αφορά τη συσκευή οξυγόνου του επιβάτη.

Ο φορητός συγκεντρωτής οξυγόνου πρέπει να φέρει πιστοποίηση για αεροπορική μεταφορά.

Οι ακόλουθοι φορητοί συγκεντρωτές οξυγόνου έχουν λάβει έγκριση για αερομεταφορά σε πτήσεις της UIA:

 • AirSep FreeStyle (Ομοσπονδιακός κατάλογος Fed. Reg. Sep 12/06).
 • AirSep LifeStyle που να φέρει ετικέτα RTCA (SFAR No. 106, Aug 11/2005).
 • Delphi RS-00400.
 • DeVilbiss Healthcare iGo.
 • Inogen One (SFAR No. 106, Aug 11/2005).
 • Inogen One G2.
 • Invacare SOLO2.
 • International Biophysics LifeChoice.
 • Invacare XPO100.
 • Oxlife Independence Oxygen Concentrator.
 • Respironics EverGo (Ομοσπονδιακός κατάλογος Fed. Reg. Sep 12/06).
 • SeQual Technologies Eclipse (Ομοσπονδιακός κατάλογος Fed. Reg. Sep 12/06).

Οι μπαταρίες των φορητών συγκεντρωτών οξυγόνου πρέπει να επαρκούν για τη διάρκεια της πτήσης καθώς και για τυχόν απρογραμμάτιστες καθυστερήσεις.

Οι μπαταρίες που περιέχουν λίθιο χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, βάσει του περιεχομένου λιθίου:

 • Μπαταρίες που περιέχουν έως και 8g λίθιο: η μεταφορά τους δεν υπόκειται σε περιορισμούς.
 • Μπαταρίες που περιέχουν πάνω από 8g και έως 25g: επιτρέπεται η μεταφορά 2 τεμαχίων υπό την προϋπόθεση ότι είναι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα.

Επιτρέπεται η μεταφορά, ως παραδιδόμενη αποσκευή, ή ως χειραποσκευή μόνο μίας ατομικής μικρής φιάλης οξυγόνου ή άλλου αερίου ανά επιβάτη, για ιατρική χρήση (για τον επιβάτη το όνομα του οποίου αναγράφεται στη φόρμα MEDIF) της οποίας το μικτό βάρος δεν υπερβαίνει τα 5 κιλά, και εφόσον υπάρχει πρότερη έγκριση της UIA.

Οι φιάλες, οι βαλβίδες και οι ρυθμιστές πίεσης όταν στοιβαχτούν πρέπει να προστατεύονται από φθορά ή ζημιά η οποία μπορεί να προκαλέσει ακούσια απελευθέρωση του περιεχομένου.

Απαγορεύεται η μεταφορά συστημάτων υγρού οξυγόνου. Απαγορεύεται η χρήση των φιαλών οξυγόνου κατά την απογείωση και προσγείωση.

Η χρήση της φιάλης οξυγόνου επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της πτήσης υπό την εποπτεία του πληρώματος καμπίνας.