counter image
New site version

Μεταφορά ζώων

Γενικοί κανόνες

animalsΕάν σκοπεύετε να μεταφέρετε κάποιο ζώο παρακαλούμε ενημερώστε εκ των προτέρων την UIA: [email protected] ή 00800 4413 1542.

Η UIA δέχεται να μεταφέρει ζώα στην καμπίνα επιβατών ή ως παραδιδόμενες αποσκευές στις εξής περιπτώσεις: σκύλοι και γάτες.

Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε [email protected] ή στο +380 44 593 7676 σχετικά με τη μεταφορά άλλων ζώων με τη διαδικασία εμπορευμάτων.


Γενικοί κανόνες →

:

:

Η μεταφορά των ζώων υπόκειται στους κρατικούς κανονισμούς που διέπουν τις εισαγωγές, εξαγωγές και διαμετακόμιση ζωντανών ζώων.
Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με ζώα οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως:

 • Άδεια εισαγωγής, εξαγωγής ή διαμετακόμισης
 • Πιστοποιητικά υγείας και εμβολιασμών κ.λπ.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα Έννοια τεμαχίου που διέπει το επιτρεπόμενο βάρος αποσκευών και τη χρέωση υπέρβαρου (συμπεριλαμβανομένων και των ζώων)  ανατρέξτε στην ενότητα, επιτρεπόμενο όριο αποσκευών.

Η UIA δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση που μια χώρα ανταπόκρισης δεν κάνει δεκτή την είσοδο του ζώου.

Η μεταφορά των ζώων επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι ο επιβάτης αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη.

Τα ζώα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικες επιβάτες, εφόσον έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από την UIA.

Τα ζώα το βάρος των οποίων (συμπεριλαμβανομένου και του κλουβιού) υπερβαίνει τα 75 κιλά (165 λίβρες) μεταφέρονται ως εμπόρευμα.

Το συνολικό βάρος των κατοικίδιων μαζί με το κλουβί δεν εμπίπτει στο επιτρεπόμενο βάρος χειραποσκευής.

Η μεταφορά κατοικίδιων στην καμπίνα επιβατών (εξαιρουμένων των ζώων «εργασίας») υπόκειται πάντα σε χρεώσεις υπέρβαρου.


Καταπραϋντικές- ηρεμιστικές ουσίες →

:

:

 • Η νάρκωση των ζώων αντενδείκνυται, εξαιρουμένων των ειδικών περιπτώσεων όπου η διαδικασία εκτελείται υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου. Οι κοινές ηρεμιστικές ουσίες τείνουν να ρίχνουν την αρτηριακή πίεση, κάτι που συμβαίνει ούτως ή άλλως σε μεγάλο υψόμετρο.
 • Ο συνδυασμός μεγάλου υψόμετρου και φαρμάκων μπορεί να αποβεί επιζήμιος για την υγεία των ηλικιωμένων, των χρόνια ασθενών ή αγχωμένων ζώων. Τα περισσότερα ζώα ηρεμούν εάν διατηρήσετε το κλουβί τους σε ένα σκιερό, δροσερό μέρος πριν την επιβίβαση.
 • Εάν ωστόσο είναι απαραίτητο να ναρκώσετε το ζώο σας βάσει κτηνιατρικών οδηγιών, τότε η ονομασία του σκευάσματος αλλά και η ώρα πρόσληψης του πρέπει να αναγράφονται εμφανώς στο κλουβί.


Zeta;ώα που ταξιδεύουν στην καμπίνα επιβατών →

:

:

Τα ζώα πρέπει να είναι καθαρά και υγιή και να είναι τοποθετημένα σε κλουβί που αποτρέπει τη διαρροή σάλιων και οσμών (οι μαλακές θήκες και τα καλάθια που είναι ειδικά σχεδιασμένα για μεταφορά μικρών σκυλιών και γατών γίνονται δεκτές στην καμπίνα επιβατών).

Μέγιστο βάρος του ζώου μαζί με το κλουβί: 8κιλά.

Μέγεθος κλουβιού: το άθροισμα των 3 διαστάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 115εκ.

To κλουβί μεταφοράς πρέπει να είναι αρκετά ευρύχωρο για το ζώο ώστε να σταθεί όρθιο, να γυρίσει και να ξαπλώσει.

Επιτρέπονται στο ίδιο κλουβί μέχρι 2 ζώα, εφόσον είναι εξοικειωμένα το ένα με το άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι το βάρος του κλουβιού και τα ζώα δεν υπερβαίνει τα 8kg και το μέγεθος του κλουβιού δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστά (το συνολικό άθροισμα των 3 γραμμικών διαστάσεων) . Η μεταφορά γάτας και σκύλου στο ίδιο κλουβί δεν επιτρέπεται.

Ο επιβάτης οφείλει να κρατά το κλουβί ή να το τοποθετεί κάτω από το μπροστινό κάθισμα. Απαγορεύεται να το τοποθετήσει επάνω στο κάθισμα.

Επιτρέπουμε τη μεταφορά ενός κλουβιού ανά επιβάτη.

Η UIA διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά κάποιου ζώου εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις.


Ζώα «εργασίας» →

:

:

Ως «ζώο εργασίας» ορίζεται:

 • Ο σκύλος που συνοδεύει τυφλό, κωφό ή παραπληγικό επιβάτη και τον υποβοηθά στην μειωμένη όραση, ακοή ή κινητικότητα·

Το ζώο εργασίας μπορεί να ταξιδέψει στην καμπίνα επιβατών δωρεάν, ανεξαρτήτως μεγέθους ή βάρους, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η μεταφορά του πρέπει να έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων με την UIA, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικά καλώντας στο 00800 4413 1542.
 • Τα ζώα εργασίας πρέπει να είναι καθαρά και υγιή.
 • Οι σκύλοι πρέπει να φέρουν κολάρο, λουρί και φίμωτρο, ενώ οι γάτες κολάρο και λουρί.
 • Εφόσον το απαιτήσει ο υπάλληλος της UIA, ο επιβάτης οφείλει να προσκομίσει όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν ότι ο σκύλος εργασίας έχει εκπαιδευτεί για να συνοδεύει το άτομο με την αναπηρία ή τη μειωμένη κινητικότητα.
 • Σε περίπτωση μεταφοράς ζώου συντροφιάς για λόγους ψυχολογικής υποστήριξης, πρέπει να προσκομίσετε το σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο να επιβεβαιώνει ότι χρίζετε σχετικής υποστήριξης (ότι συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι).


Ζώα ως παραδιδόμενες αποσκευές →

:

:

Τα ζώα πρέπει να είναι καθαρά και υγιή. Τα κλουβιά των ζώων πρέπει:

 • Να είναι αρκετά μεγάλα ώστε το ζώο να μπορεί να σταθεί όρθιο, να γυρίσει ή να ξαπλώσει με φυσικό για αυτό τρόπο
 • Να είναι καθαρά, στεγανά και να μην επιτρέπουν στο ζώο να βγάζει τα νύχια του
 • Να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα για μεταφορά και διαχείριση (τροφή, νερό, καθαριότητα)
 • Να έχουν κατάλληλο εξαερισμό σε τουλάχιστον τρεις πλευρές.

Στο χώρο παραδιδόμενων αποσκευών δεν γίνονται δεκτά χειροποίητα κλουβιά.

Στο ίδιο κλουβί μπορούν να ταξιδέψουν έως και 2 ενήλικα ζώα συγκρίσιμου μεγέθους 14 kg το καθένα.

Mέγιστο βάρος του ζώα μαζί με το κλουβί: 75 κιλά.

Ο ιδιοκτήτης των ζώων που επιβαίνει στην πτήση οφείλει να εξασφαλίσει επαρκή τροφή και νερό για τα ζώα.

Η UIA διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά κάποιου ζώου εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις.


Απαιτήσεις κλουβιών →

:

:

Τα χειροποίητα κλουβιά δεν γίνονται δεκτά για ζώα που πρόκειται να ταξιδέψουν στην καμπίνα αποσκευών. Τα κλουβιά μεταφοράς ζώων πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις και πρότυπα:

 • Το κλουβί πρέπει να είναι καθαρό και χωρίς φθορές. Πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικό και να παραμένουν κλειστό καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού ώστε να μην διαφύγει το ζώο.
 • Πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία σημεία εξαερισμού. Ο εξαερισμός συνίσταται τόσο στο ανοικτό άκρο του κλουβιού (λ.χ. το πορτάκι του) όσο και σε οπές εξαερισμού, οι οποίες πρέπει να είναι αρκετά μικρές και καλυμμένες με πλέγμα. Η συνολική έκταση των σημείων εξαερισμού πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 16% της συνολικής επιφάνειας των τεσσάρων πλευρών του κλουβιού. Οι επιπλέον οπές στο πάνω μέρος ή στα πλάγια του κλουβιού που βελτιώνουν τον εξαερισμό, επιτρέπονται.
 • Πρέπει να φέρει επαρκή και ορθή σήμανση και οι ετικέτες δεν πρέπει να εμποδίζουν τις οπές εξαερισμού.
 • Κάθε ζώο εντός κλουβιού πρέπει να έχει επαρκή χώρο να στρίψει σχεδόν φυσιολογικά όταν στέκεται όρθιο, να σταθεί και να κάτσει όρθιο, καθώς και να ξαπλώσει με φυσιολογικό τρόπο. Μέγιστες διαστάσεις κλουβιού: μήκος – 110εκ (43ίντ), πλάτος – 75εκ (29ίντ), ύψος – 75εκ (29ίντ). Μέγιστο βάρος (κλουβί+ ζώο) που παραδίδονται in hold – έως και 75κ (165λ).
 • Πρέπει να παρέχονται ξεχωριστά τροφή και νερό. Τα δοχεία τροφής και νερού πρέπει να αρμόζουν στον τύπο του ζώου. Τα πιάτα ή τα μπολάκια πρέπει να είναι προσβάσιμα από την εξωτερική πλευρά χωρίς να πρέπει να ανοίγει το πορτάκι του κλουβιού. Ο επιβάτης οφείλει να παρέχει επαρκείς ποσότητες τροφής και νερού για όλη την πτήση.
 • Το κλουβί πρέπει να φέρει χερούλια στο μέσο και των δύο μεγάλων πλευρών. Εάν έχει ροδάκια, τότε αυτά πρέπει να είναι αποσπάσιμα ή να ακινητοποιούνται.
 • Πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μη τοξικά υλικά: υαλοβάμβακας, μέταλλο, σκληρά πλαστικά, μεταλλικό συγκολλημένο πλέγμα ή κόντρα πλακέ. Τα κλουβιά που αποτελούνται αποκλειστικά από συγκολλημένο πλέγμα ή συρμάτινο πλέγμα δεν είναι κατάλληλα για αερομεταφορά.
 • Ορισμένα κλουβιά από σκληρό πλαστικό ίσως να μην είναι κατάλληλα για μεγάλους ή επιθετικούς σκύλους. Κλουβιά από σκληρό ξύλο, μέταλλο, κόντρα πλακέ ή παρόμοιο υλικό που έχουν δύο ζώνες ασφαλείας της πόρτας, γίνονται δεκτά.
 • Το κλουβί δεν πρέπει να τραυματίσει το ζώο. Όλες οι εσωτερικές πλευρές πρέπει να είναι απαλές και λειασμένες.
 • Το πάτωμα του κλουβιού πρέπει να είναι σκληρό και υδατοστεγές. Το πορτάκι πρέπει να αποτελεί τη μία πλευρά του κλουβιού. Μπορεί να είναι συρόμενο ή ανοιγόμενο με μεντεσέ και να είναι κατασκευασμένο από συγκολλημένο ή χυτό μέταλλο επαρκούς διαμετρήματος ή πάχους, ώστε το ζώο να μην καταφέρει να το λυγίσει ή να το στραβώσει.
 • Η μύτη και οι πατούσες του ζώου δεν πρέπει να χωράνε μέσα από το πλέγμα προς αποφυγή τραυματισμού του.


Μεταφορά ζώων με πτήσεις τσάρτερ →

:

:

 • Ενημερώστε εκ των προτέρων τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ότι σκοπεύετε να ταξιδέψετε με τη γάτα/σκύλο σας σε πτήση τσάρτερ της UIA.
 • Μετά τη συγκατάθεση μεταφοράς πρέπει να πληρώσετε για την υπηρεσία μέσω του ταξιδιωτικού σας ατζέντη/πράκτορα, στην ιστοσελίδα της UIA, στο Γραφείο έκδοσης εισιτηρίων της UIA ή κατά το check-in εφόσον κάνετε την πληρωμή εκτός Ουκρανίας.
 • Αν επιθυμείτε να πληρώσετε για την υπηρεσία στο Γραφείο έκδοσης εισιτηρίων της UIA, παρακαλούμε ενημερώστε τον ταξιδιωτικό σας ατζέντη/πράκτορα σε ποιο γραφείο σκοπεύετε να κάνετε την πληρωμή.
 • Σε περίπτωση πληρωμής για την υηρεσία στο Γραφείο έκδοσης εισιτηρίων της UIA ή στην ιστοσελίδα της UIA, θα χρειαστεί να προσκομίσετε την απόδειξη πληρωμής στο αεροδρόμιο κατά την check-in.
 • Αν πληρώνετε για την υπηρεσία μεταφοράς του σκύλου/γάτας σας στην καμπίνα τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την αναχώρηση της πτήσης, θα λάβετε μια έκπτωση 50%.
 • Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε με το κατοικίδιό σας προς Σαρμ Ελ Σέιχ ή Χουργκάντα, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η UIA μεταφέρει έως 2 κατοικίδια ως καταγεγραμμένες αποσκευές.


Mεταφορά ζώων σε Ηνωμένου Βασιλείου καιΤουρκία →

:

:

Σας ενημερώνουμε ότι η μεταφορά ζώων (συμπεριλαμβανομένων σκυλιών και γατιών) εντός Ηνωμένου Βασιλείου υπόκειται σε αυστηρούς κανονισμούς καραντίνας κατά την είσοδο στη χώρα. Η μεταφορά ζώων προς το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επιτρέπεται.

Εάν σκοπεύετε να ταξιδέψετε με το κατοικίδίό σας προς την Τουρκία, λάβετε υπόψη σας ότι ο κάθε επιβάτης μπορεί να μεταφέρει έως και 2 κατοικίδια. Τα κατοικίδια πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να έχουν ένα από τα ακόλουθα συστήματα: την ηλεκτρονική ταυτότητα (μικροτσίπ) ή το αναγνώσιμο σφραγισμέμο καρτελάκι.
 • να είναι εμβολιασμένα κατά της λύσσας.
 • Ανάλυση για τους τίτλους αντισωμάτων των δειγμάτων ορού που έχει ληφθεί από τον αρμόδιο κτηνίατρο 3 μήνες πριν την ημερομηνία του ταξιδιού και όχι νωρίτερα από 30 ημέρες μετά τον τελευταίο εμβολιασμό κατά της λύσσας, αποδεκτά αποτελέσματα ανάλυσης για τους τίτλους αντισωμάτων της λύσσας σε σχέση με το κατοικίδιο, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε στο τελωνείο κατά την άφιξη στην Τουρκία.
 • τα κατοικίδια και διακοσμητικά ζώα πρέπει να έχουν το κτηνιατρικό πιστοποιητικό, το υπόδειγμα του οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρακαλώ σημειώστε. 

Η μεταφορά κατοικίδιων ζώων βάρους από 32 kg έως 75 kg (70 lb έως 165 lb) στην αποβάθρα απαγορεύεται από τα ακόλουθα αεροδρόμια: Μπακού, Μπανγκόκ, Πεκίνο, Βρυξέλλες, Τσερνιβτσί, Κολόμπο, Ντνιπροπετρόφσκ, Ντουμπάι, Ιβάνο-Φρανκίφσκ, Κουτάισι, Λονδίνο, Λβιβ, Νέα Υόρκη, Πράγα, Στοκχόλμη, Βίνιτσα, Ζαπορίζια.

Ενδεχομένως να υπάρχουν περιορισμοί υπηρεσίας για πτήσεις που εκτελούνται από αεροπορικές εταιρείες που συνεργάζονται με τη UIA. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το γραφείο εκδόσεως του εισιτηρίου σας ή επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της UIA μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected].