counter image

«Pod křídlem»: program korporativní společenské odpovědnosti společnosti UIA

V UIA jsme přesvědčeni, že dobročinnost by měla být adresní a přístup k ní - systemický. Proto nevystoupili jsme tedy pouze s následující humanitární iniciativou, ale také vytvořili komplexní program "Pod křídlem", jehož cílem je sjednotit úsilí širokého spektra dobročinných a dobrovolnických organizací.

Máme závazek být křídly pro každého, kdo potřebuje podporu a inspiraci k tomu, aby mohl dále pokračovat a udělat svůj život zdravým a šťastným. A v tom vidíme naši misi - pomáhat okřídlujíc.

Předevsím poskytujeme křídla pro vážně nemocné děti, které odcházejí do zahraničí pro chirurgické zákroky a léčbu; pro zraněné účastníky ATO vyžadující rehabilitaci na specializovaných klinikách v jiných zemích; a pro doprovodné osoby - příbuzné a lékaři.

Pro každou linku UIA, včetně dálkových, jsme rezervovali 2 místa pro účastníky "Pod křídlem" podle tarifu ve výši 10 hřiven. Každý rok garantujeme více než 90 tisíc privilegovaných míst.

Chcete-li se účastnit programu "Pod křídlem" je nutné vyplnit zvláštní formulář a poskytnout UIA data nejméně 72 hodin před odletem linky podle letového řádu. Dotazníky mohou vyplňovat přímo účastníci nebo partnerské organizace v rámci programu "Pod krídlem".

Dodržujeme zásady rovného přístupu k možnostem "Pod křídlem" a transparentnosti postupů pro výběr účastníků. Pravě proto jsme přenesli rozhodovací pravomoc na zvláštní Expertní radu partnerských organizací programu.

Potenciální partneři - veřejné organizace a dobročinné nadační fondy -které jsou připraveni se připojit k programu "Pod křídlem", mají vyplnit zvláštní formulář a poskytnout údaje do UIA.