counter image

Výběr sedadla na letech UIA

Pro Vaše pohodlí nabízí UIA možnost výběru sedadla na svých letech.

Výhody služby výběru sedadla:

 • Máte jistotu, že budete sedět vedle vašich spolucestujících: rodina, přátelé, nebo obchodní partneři.
 • Můžete si vybrat oblíbené místo s větším prostorem na nohy, vaše oblíbené místo u okénka, nebo u uličky, a další.

Služba výběr místa je k dispozici pro cestující na pravidelných a charterových letech.

UPOZORNĚNÍ: Pokud platba za výběr místa nebyla provedena, UIA si vyhrazuje právo jednostranně měnit podmínky výběru místa, včetně výše poplatku, kdykoliv a bez předchozího upozornění.

Výběr místa na pravidelných letech

Výběr sedadla na pravidelných letech je bezplatnou službou pro cestující Premium Economy a Business třídy.

Cestující Economy třídy si mohou vybrat sedadlo za poplatek:

 • V průběhu rezervace letenky přes www.flyuia.com, v kontaktním centru UIA a v prodejních kancelářích.
 • Pokud jste si letenku již koupili – v kontaktním centru UIA a v prodejních kancelářích.
 • Před odletem na letišti v UIA prodejní kanceláři a také na palubě.

Služba předplacení sedadla na palubě je dostupná nejpozději 48 hodin před odletem.

Platba za službu předem rezervovaného sedadla na palubě u nouzového východu, nebo v jiných řadách (kromě prvních & druhých řad) musí být provedena nejpozději 72 hodin od rezervace této služby.

Podrobnější informace ke službě výběru sedadla na palubě předem. Zde si ověřte seznam letů, na kterých je služba výběru sedadla dostupná.


Poplatky za výběr sedadla v Economy třídě na pravidelných letech

 

Dovolte nám vás upozornit, že výběr sedadla a platba musí být udělána ke každému jednotlivému letu.

Poplatky za výběr sedadla předem

Sedadla u nouzového východu

Okno / ulička

Ostatní sedadla*

Vnitrostátní UIA lety po Ukrajině

10 USD

5 USD

5 USD

Středně-dlouhé UIA lety

15 USD

7 USD

5 USD

Dálkové UIA lety do/z USA, Číny, Thajska, Srí Lanky/p>

40 USD

15 USD

10 USD

*Výběr sedadel předem v první a druhé řadě Economy třídy není dostupný.

Poplatky za výběr sedadla před odletem na letišti

Všechny UIA lety kromě těchto: do/z USA, Číny, Thajska, Srí Lanky

Lety do/z USA, Číny, Thajska, Srí Lanky

20 USD / 20 EUR 
Sedadlo u nouzového východu a v první řadě Economy třídy

50 USD 
Sedadlo u nouzového východu

Poplatky za výběr sedadla na palubě

Všechny UIA lety kromě těchto: do/z USA, Číny, Thajska, Srí Lanky

Lety do/z USA, Číny, Thajska, Srí Lanky

30 EUR 
Sedadlo u nouzového východu a v první řadě Economy třídy

55 EUR
Sedadlo u nouzového východu

Výběr místa na charterových letech

Výběr sedadla a poplatek za výběr sedadla se provádí pro každý jednotlivý úsek letu zvlášť. Cestující na charterových letech si mohou vybrat místo:

 • na webových stránkách UIA;
 • v cestovní agentuře / cestovní kanceláři.

Předprodej míst se uskutečňuje nejpozději 24 hodiny před odletem letu. Víz podrobné podmínky poskytování služby na charterových letech.

Na charterových letech lze dále objednat občerstvení nejpozději 36 hodin před odletem, a také dostanete zavazadla se slevou 50% při platbě nejpozději 24 před odletem.

Poplatek za předběžný výběr místa na charterových letech

Sedadlo v 1. řadě a řadě u nouzových východů

Sedadlo v 2., 3., 4. a 5. řadách

Všechna ostatní sedadla

35 USD

15 USD

5 USD

Bezpečnostní požadavky a další podmínky výběru sedadel

Z bezpečnostních důvodů nemůže být sedadlo u nouzového východu přiděleno těmto kategoriím cestujících:

 • Cestující s dětmi do 16 let;
 • Děti do 16 let věku, kteří cestují bez doprovodu dospělého;
 • Cestující, kteří si zaplatili sousedící místo pro své extra kabinové zavazadlo, nebo hudební nástroj;
 • Těhotné ženy;
 • Cestující se zvířátkem na palubě;

Cestující, jejichž fyzické parametry jim neumožňují obsadit jedno sedadlo na palubě letadla, upevnit bezpečnostní pás v důsledku nedostatečné délky, nebo snížit opěrky sedadel.

Cestující, kteří sedí na sedadle u nouzového východu musí být schopni a ochotni pomoci v případě evakuace a schopni porozumět tištěným nebo slovním pokynům v ukrajinském nebo anglickém jazyce.

Sedadla v první řadě nemohou být přidělena těmto kategoriím cestujících:

 • Cestující s dětmi do 5 let, vyjma UIA lety do/z USA, Číny, Thajska a Srí Lanky;
 • Děti do 16 let věku, kteří cestují bez doprovodu dospělého;
 • Cestující se zdravotním postižením, kteří potřebují invalidní vozík;
 • Cestující se zvířátkem na palubě.

Podrobnější podmínky a omezení ke službě výběru sedadla u nouzového východu a v první řadě Economy třídy najdete zde.