counter image

Výběr sedadla na letech UIA

Pro Vaše pohodlí nabízí UIA možnost výběru sedadla na svých letech.

Výhody služby výběru sedadla:

 • Máte jistotu, že budete sedět vedle vašich spolucestujících: rodina, přátelé, nebo obchodní partneři.
 • Můžete si vybrat oblíbené místo s větším prostorem na nohy, vaše oblíbené místo u okénka, nebo u uličky, a další.

Výběr sedadla je bezplatnou službou pro cestující Premium Economy a Business třídy.

Cestující Economy třídy si mohou vybrat sedadlo za poplatek:

 • V průběhu rezervace letenky přes www.flyuia.com, v kontaktním centru UIA a v prodejních kancelářích.
 • Pokud jste si letenku již koupili – v kontaktním centru UIA a v prodejních kancelářích.
 • Před odletem na letišti v UIA prodejní kanceláři a také na palubě.

Služba předplacení sedadla na palubě je dostupná nejpozději 48 hodin před odletem.

Platba za službu předem rezervovaného sedadla na palubě u nouzového východu, nebo v jiných řadách (kromě prvních & druhých řad) musí být provedena nejpozději 72 hodin od rezervace této služby.

Podrobnější informace a podmínky ke službě výběru sedadla na palubě předem najdete zde.

Zde si ověřte seznam letů, na kterých je služba výběru sedadla dostupná.


Poplatky za výběr sedadla v Economy třídě

 

Dovolte nám vás upozornit, že výběr sedadla a platba musí být udělána ke každému jednotlivému letu.

Poplatky za výběr sedadla předem

Sedadla u nouzového východu

Ostatní sedadla*

Všechny UIA lety kromě těchto: do/z USA, Číny, Thajska, Srí Lanky

10 USD

5 USD

Lety do/z USA, Číny, Thajska, Srí Lanky

25 USD

10 USD

*Výběr sedadel předem v první a druhé řadě Economy třídy není dostupný.

Poplatky za výběr sedadla před odletem na letišti

Všechny UIA lety kromě těchto: do/z USA, Číny, Thajska, Srí Lanky

Lety do/z USA, Číny, Thajska, Srí Lanky

20 USD 
Sedadlo u nouzového východu a v první řadě Economy třídy

50 USD 
Sedadlo u nouzového východu

Poplatky za výběr sedadla na palubě

Všechny UIA lety kromě těchto: do/z USA, Číny, Thajska, Srí Lanky

Lety do/z USA, Číny, Thajska, Srí Lanky

30 EUR 
Sedadlo u nouzového východu a v první řadě Economy třídy

55 EUR
Sedadlo u nouzového východu

UPOZORNĚNÍ: Pokud platba za výběr místa nebyla provedena, UIA si vyhrazuje právo jednostranně měnit podmínky výběru místa, včetně výše poplatku, kdykoliv a bez předchozího upozornění.


Bezpečnostní požadavky a další podmínky výběru sedadel

Z bezpečnostních důvodů nemůže být sedadlo u nouzového východu přiděleno těmto kategoriím cestujících:

 • Cestující s dětmi do 16 let;
 • Děti do 16 let věku, kteří cestují bez doprovodu dospělého;
 • Cestující, kteří si zaplatili sousedící místo pro své extra kabinové zavazadlo, nebo hudební nástroj;
 • Těhotné ženy;
 • Cestující se zvířátkem na palubě;

Cestující, jejichž fyzické parametry jim neumožňují obsadit jedno sedadlo na palubě letadla, upevnit bezpečnostní pás v důsledku nedostatečné délky, nebo snížit opěrky sedadel.

Cestující, kteří sedí na sedadle u nouzového východu musí být schopni a ochotni pomoci v případě evakuace a schopni porozumět tištěným nebo slovním pokynům v ukrajinském nebo anglickém jazyce.

Sedadla v první řadě nemohou být přidělena těmto kategoriím cestujících:

 • Cestující s dětmi do 5 let, vyjma UIA lety do/z USA, Číny, Thajska a Srí Lanky;
 • Děti do 16 let věku, kteří cestují bez doprovodu dospělého;
 • Cestující se zvířátkem na palubě.

Podrobnější podmínky a omezení ke službě výběru sedadla u nouzového východu a v první řadě Economy třídy najdete zde.