counter image
New site version

Přeprava zvířat

animalsPokud plánujete převoz zvířete,  informujte prosím UIA předem: [email protected], +380 44 581 50 50.*

UIA přepravuje následující živá zvířata bud´ v kabině nebo v prostoru letadla: psi a kočky.

Prosím kontaktujte [email protected] nebo +380 44 593 7676 o možnosti přepravy jiných zvířat jako cargo.

Pro podrobné informace okonceptu na základě počtu kusů zavazadel  maximální povolené hmotnosti zavazadel a poplatku za nadváhu zavazadel (včetně zvířat), se prosím podívejte na Povolenou hmotnost zavazadel – Kusový koncept.

Obecné předpisy →

:

:

UIA nemohou být odpovědné za to, když se zvířeti odmítnutý vstup do země nebo tranzit zemí. Přeprava zvířat se povolena za předpokladu, že cestující přejímá veškero odpovědnost.

Přeprava zvířat je předmětem státních předpisů týkajících se dovozu, vývozu a přepravy živých zvířat. Cestující převážející zvířata musí poskytnout veškeré potřebné doklady, jako jsou:

 • povolení k vývozu, dovozu nebo přepravě;
 • zdravotní a očkovací průkaz atd.

Zvířata musí být doprovázena dospělými cestujícími, pokud to bylo dříve dohodnuto s UIA.

Zvíře přesahující maximální hmotnost (včetně přepravní klece) 75 kg (165 liber)* bude přepravováno jako náklad.

Celková hmotnost domácího zvířete v kabině není zahrnuta do maximální hmotnosti zavazadla.
Přeprava domácích zvířat v kabině (kromě služebních zvířat) vždy podléhá zaplacení poplatků za nadváhu zavazadel.


Uklidňující léky a sedativa →

:

:

 • Podávání sedativ zvířatům, s výjimkou za určitých podmínek a pod dozorem veterináře, se nedoporučuje. Běžně používané uklidňující léky snížují krevní tlak, k čemuž dochází také ve vysokých nadmořských výškách.
 • Kombinace vysoké nadmořské výšky a léků může být nebezpečná pro stará a chronicky nemocná zvířata, nebo pro zvířata ve stresu. Udržování přepravního boxu před odletem na temném, chladném a klidném místě může působit na zklidnění většiny zvířat.
 • Pokud je podávání sedativ vašemu zvířeti určeno veterinářem, název léku a doba podání léku musí být jasně vyznačeny na přepravním boxu.


Domácí zvířata v kabin →

:

:

Zvířata musí být čistá a zdravá, uložená v přepravce s měkkými stěnami odolné proti prosakování a zápachu (měkké tašky a košíky určené k přepravě malých psů a koček v kabině jsou přípustné).

Maximální hmotnost zvířete spolu s přepravkou: 8 kg
Velikost přepravky: celkový součet 3 lineárních rozměrů nesmí přesáhnout 115 cm.

Přepravní kontejner musí být dostatečně prostorný, aby mohlo zvíře stát, ležet a otočit se.

V jednom kontejneru je povoleno převážet maximálně 2 zvířata za předpokladu, že se vzájemně znají a váha kontejneru včetně zvířat nepřekročí 8 kg a rozměry kontejneru nepřesáhnou 115 cm (totál všech 3 rozměrů). Přeprava kočky a psa v jednom kontejneru není povolena.

Přepravka musí být držena cestujícím nebo uložena vpředu pod sedadlem. Nesmí být umístěna na sedadle.

Povolujeme pouze jednu přepravku na cestujícího na daném letu.

UIA může odmítnout převézt zvíře pokud nejsou výše uvedené požadavky splněny.


Služební zvířata →

:

:

Za asistenční zvíře je považován:

 • slepecký pes, pes pro osoby se sluchovým postižením, nebo asistenční pes (bez ohledu na váhu a rozměry), který doprovází nevidomé cestující, cestující se sluchovým postižením, nebo paraplegiky;
 • asistenční pes (bez ohledu na váhu a rozměry) doprovázející státní úředníky a záchranný tým;
 • domácí zvíře (pes nebo kočka do maximální váhy 8 kg) pro emocionální podporu cestujícím se sníženou pohyblivostí.

Asistenční zvíře může být akceptován na palubě letadla bez poplatku za těchto podmínek:

 • Přeprava je předem potvrzena UIA přes e-mail [email protected] nebo telefonicky 800 080 487.
 • Služební zvíře musí být čisté a zdravé.
 • Psi musí mít obojek, vodítko a náhubek, kočky – obojek a vodítko.
 • V případě požadavku zástupce UIA, budou k dispozici všechny potřebné dokumenty potvrzující, že asistenční pes je vycvičen k doprovodu postižených cestujících, kteří jsou na něm závislí

V případě přepravy zvířata z psychických důvodů, je nutné předložit lékařskou zprávu od ošetřujícího lékaře potvrzující potřebu doprovodu.


Zvířata v prostoru letadla →

:

:

Zvířata musí být čistá a zdravá. Přepravka pro zvířata bude:

 • dostatečně dlouhá, aby zvíře mohlo stát vzpřímeně, přirozeně se otočit a lehnout si.
 • čistá, odolná proti protečení, útěku a poškrábání;
 • vhodná pro přepravu a manipulaci (krmení, podávání vody, čištění);
 • dobře ventilovaná alespoň na třech stranách.
 • Ručně vyrobené přepravky nejsou k přepravě zvířat v prostoru letadla přijatelné.
 • Ve stejné přepravce mohou být přepravovány maximálně 2 dospělé zvířata srovnatelné velikosti, každé 14 kg.
 • Maximální hmotnost zvířata spolu s přepravkou: 75 kg.
 • Cestující vlastník domácího zvířete musí po dobu letu poskytnout dostatek jídla a vody podobu trvání letu.
 • UIA může odmítnout převézt zvíře pokud nejsou výše uvedené požadavky splněny.

 • Požadavky k přepravnímu boxu →

  :

  :

  Ručně vyrobené kontejnery nejsou přijatelné pro přepravu zvířat v zavazadlovém prostoru. Kontejnery pro přepravu zvířat musí splňovat následující požadavky:

  • Musí být čisté a nepoškozené, dostatečně pevné a musí být uzavřeny po celou cestu, aby se zabránilo úniku zvířete.
  • Odvětrávané alespoň ze tří stran. Větrání je zajištěno otevřenou stranou přepravního boxu (mohou to být dveře) a větracími otvory. Větrací otvory musí být přiměřené proti úniku zvířete, nebo zakryté síťkou. Celková odvětrávací plocha musí tvořit alespoň 16% z celkové plochy ze čtyř stran. Přídavné otvory na střeše nebo na stranách přepravního boxu jsou povoleny pro lepší odvětrávání.
  • Musí být správně označeny; štítky nesmí blokovat větrací otvory.
  • Každé zvíře v přepravním boxu musí mít dostatek místa, aby se mohlo ve stoje otočit, vzpřímeně stát, sedět a pohodlně ležet. Maximální velikost přepravního boxu: délka – 110 cm (43in), šířka – 75 cm (29in), výška – 75 cm (29in). Maximální váha (přepravní box + zvířata) v zavazadlovém prostoru – do 75 kg (165 lb)*.
  • Musí být k dispozici nádoby na jídlo a vodu. Nádoby musí být vhodné pro zvíře. Nádoby musí být přístupné z vnějšku bez otevření dveří. Cestující je povinen poskytnout dostatek jídla a vody po celou dobu letu.
  • Rukojeti musí být k dispozici podél středu obou dlouhých stran přepravního boxu. Pokud má přepravní box kola, musí být odstraněna, nebo vyřazena z provozu.
  • Musí být vyrobeny z netoxických materiálů: skleněné vlákno, kov, trvrdé plasty, kovové pletivo, masivní dřevo nebo překližka. Přepravní boxy vyrobené výhradně z kovového nebo drátěného pletiva nejsou vhodné pro leteckou přepravu.
  • Některé přepravní boxy z tvrdých plastů nemusí být vhodné pro velké, nebo agresivní psy. Speciální přepravní boxy z tvrdého dřeva, kovu, překližky nebo podobného materiálu, se dvěmi dveřními upevňovacími prvky na každé straně, jsou přijatelné.
  • Nesmí způsobit zranění zvířete. Všechny vnitřní hrany musí být hladké nebo zaoblené.
  • Podlahová plocha musí být pevná a nepropustná. Dveře musí tvořit jednu celou stranu přepravního boxu. Dveře mohou být buď posuvné nebo otočné, z plastu, ze svařovaného nebo litého kovu dostatečné pevnosti a tloušťky, aby se vyloučila deformace dveří zvířetem.
  • Pletivo musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo ke zranění zvířete.

  Přeprava zvířat charterovými lety →

  :

  :

  • Informujte v předstihu cestovní kancelář, že plánujete kočku nebo psa přepravovat charterovým letem UIA.
  • Po odsouhlasení přepravy měl/a byste zaplatit poplatek za tuto službu, a to buď cestovní kanceláři / cestovní agentuře, nebo na webových stránkách UIA, na přepážce UIA nebo při odbavení v případě, že je platba prováděna mimo území Ukrajiny.
  • Přejete-li zaplatit poplatek za tuto službu na přepážce UIA, sdělte prosím cestovní agentuře / cestovní kanceláři, na které přepážce plánujete provést platbu.
  • Pokud jste poplatek za přepravu zvířat provedl/a na přepážce nebo na webových stránkách UIA, předložte prosím potvrzení o zaplacení na odbavovací přepážce při odbavení na letišti.
  • Při zaplacení poplatku za přepravu psa nebo kočky v kabině letadla nejméně 24 hodin před odletem charterového letu dostanete slevu 50%.
  • Cestujete-li se zvířaty do Sharm el-Sheikh nebo do Hurghady, vezměte prosím na vědomí, že nepřepravuje UIA jako zapsaná zavazadla více než 2 domácích zvířat.


  K pozornosti cestujících cestujících do UK a Turecka →

  :

  :

  Přeprava zvířat (včetně psů a koček) je pod přísnými požadavky na karanténu vstupní země. Všimněte si prosím, že UIA nepřepravuje zvířata do UK (Spojeného království).


  Pokud cestujete se zvířaty do Turecka, vezmete, prosím v úvahu, žedoprovázet majitele může maximálně 2 kusy domácích zvířat. Podmínky, které musí splňovat domácí zvířata:

  • Zvířata musí být označeni buď mikročipem, nebo jasně čitelným tetováním.
  • Platné očkování proti vzteklině.
  • Výsledek sérologického vyšetření titrů neutralizačních protilátek, které bylo provedeno kompetentním veterinárním lékařem 3 měsíce před přesunem a nejméně 30 dní po provedení očkování proti vzteklině. Záznam musí uvádět přijatelnou hodnotu titrů neutralizačních protilátek proti vzteklině uvedeného zvířete. Tento záznam musí být předložen celnímu úřadu při vstupu do Turecké republiky.
  • Domácí zvířata musí být doprovázeni ověřeným veterinárním osvědčením, které najdete na odkazu.


  * Upozornění.

  • Přeprava zvířat o hmotnosti 32 kg až 75 kg (70 lb až 165 lb) v odbaveném prostoru není povolena z těchto letišť: Baku, Bangkok, Peking, Brusel, Černovice, Colombo, Dněpropetrovsk, Dubaj, Ivano-Frankovsk, Kutaisi, Londýn, Lvov, New York, Praha, Stockholm, Vinnycja, Záporoží.

  • U letů s partnerskými leteckými společnostmi UIA se mohou použít provozní omezení. Pro více informací kontaktujte prosím kancelář prodeje letenek, kde jste vaše letenky zakoupili, nebo call centrum UIA na: [email protected]