counter image

Pořadí a použití letových kuponů UIA

Když cestujete s UIA, bud´te si prosím vědomi a dodržujte naši politiku týkající se použití letových kuponů.

  1. Letové kupony UIA jsou platné pouze pro pořadí přepravy uvedené v letence cestujícího, začínající z prvního bodu odletu přes jakékoliv domluvené body zastavení do místa určení.
  2. Letenka nebude platná, pokud cestující poruší pořadí svých letových kuponů a zahájí svoji cestu v jakémkoliv mezipřistání nebo dohodnutém bodě zastavení, pokud to není důsledkem provozního přerušení leteckou společností nebo jejího oprávněného zástupce.
  3. V případě, že cestující poruší pořadí použití letových kuponů, vyhrazuje si UIA právo odmítnout přepravu pro tohoto cestujícího i odmítnout vrácení peněz za nevyužité letové kupony.
*Letový kupon znamená část letenky nebo elektronické letenky, která označuje konkrétní body odletu a příletu (letový úsek), mezi kterými má cestující nárok na přepravu se svým zavazadlem.