counter image

Cenné položky

Důrazně vám doporučujeme, abyste si nebalili cenné a speciální zboží do vašeho podaného zavazadla.   Použijte prosím povolenou hmotnost příručního zavazadla pro veškeré důležité doklady, hotovost, křehké zboží nebo zboží podléhajíc zkáze, klíče, šperky, počítače a další osobní elektronické přístroje, vzorky, léky, lékařskou dokumentaci, pas a další osobní doklady.

Ukraine International Airlines nepřijímají žádnou odpovědnost za cenné položky převážené jako podané zavazadlo.