counter image
New site version

Nebezpečné zboží

Nebezpečné předměty a látky zakázané pro leteckou přepravu

 • Barometry obsahující rtuť jsou zakázány pro přepravu.
 • leptavÉ MATERIÁLY: kyseliny, alkalické baterie.
 • hořlavé látky: benzínové zapalovače a ohřívače, barviva, zápalky a "prskavky".
 • oxidační materiály a organické kyseliny
 • radioaktivní materiály
 • Infekční materiály: bakterie, živé viry.
 • magnetizovAné MATERIÁLY
 • Stlačené plyny: hluboce chlazení hořlavé, nehořlavé, toxické látky, butan, kyslík, propan, balóny pro akvalangy.
 • aerosoly
 • Výbušniny: ohňostroje, petardy, světlice, střelivo.
 • jedovaté látky: insekticidy, herbicidy, arzen, kyanidy.
 • Toxické látky: bělidla, peroxidy.

Nebezpečné zboží a látky povolené pro leteckou přepravu za určitých podmínek, nebo ne povolené


Povoleno k přepravě jako příruční zavazadlo

Povoleno k přepravě jako odbavené zavazadlo

 

Je potřebné povolení leteckého dopravce

 

Alkoholické nápoje ve spotřebitelském balení, které obsahují 24%, ale ne více než 70% alkoholu dle objemu, v nádobách o obsahu ménším než 5l, v celkovém čistém množství na jednu osobu nepřesahujícím 5l

NE

ANO

ANO

Střelivo (nábojnice pro zbraně), bezpečně zabalené (pouze kategorie 1.4S (UN 0012 nebo UN 0014), ve množství nepřesahujícím 5 kg. (11 lb) na jednu osobu pro osobní potřebu. Balíčky se střelivem v povoleném množszví patřící více než jednomu cestujícímu nelze kombinovat do jednoho nebo více balíčků.

ANO

ANO

NE

Batoh se záchrannými prostředky, jeden (1) na cestujícího, který obsahuje zásobník stlačeného plynu Kategorie 2.2a. Ten může být rovněž opatřen pyrotechnickým kohoutkovým mechanismem, obsahující 200 mg čistého materiálu kategorie 1.4S. Batoh musí být zabalen takovým způsobem, aby uvolňovací spoušť nemohla být náhle aktivována. Taška vzduchu v batohu musí mají být vybaveny přetlakovými ventily.

ANO

ANO

ANO

Všechny náhradní / nebalené lithium kovové nebo lithium-iontové baterie nebo akumulátory pro takové elektronické zařízení musí být provedeny pouze jako příruční zavazadlo. Tyto baterie musí být jednotlivě chráněny, aby se zabránilo zkratu.

NE

NE

ANO

Příruční turistické sporáky a kontejnery s palivem obsahujícím hořlavé kapalné palivo mohou být přepravovány za předpokladu, že palivové nádrže příručních sporáků a/nebo palivové kontejnery jsou zcela uvolněny z kapalného paliva.

ANO

ANO

NE

Zařízení agentů pro chemické monitorování, pokud je přepravováno členy Organizace pro zákaz chemických zbraní na služebních cestách.

ANO

ANO

ANO

Pepřové spreje a spreje se slzným plynem, které obsahují dráždivé a neuro paralytické látky, je zakázano přepravovat jako osobní věci, příruční zavazadla a odbavená zavazadla.

ZAKÁZANO

Suchý led (oxid uhličitý pevný) v množství nejvýše 2,5 kg (5lb) na cestujícího, který je používán pro balení rychle se kazících předmětů, nepodléhá ustanovením tohoto Pokynu, pokud se převáží v odbaveném zavazadle nebo jako příruční zavazadlo, za předpokladu, že zavazadlo (balení) umožňuje únik oxidu uhličitého. Tato odbavená zavazadla musí být označena jako "suchý led" ("dry ice") nebo "oxid uhličitý, pevný" ("carbon dioxide, solid") s uvedením čisté hmotnosti suchého ledu nebo s poznámkou, že hmotnost ledu je 2,5 kg nebo méně.

ANO

ANO

ANO

Elektronické cigarety (včetně elektronických doutníků, dýmek a dalších výparníků pro osobní spotřebu), které obsahují baterie, které musí být jednotlivě chráněny, aby se zabránilo náhodnému zapnutí

NE

NE

ANO

Electrické šokové zbraně (např. Tazer) obsahující výbušniny, zkapalněné plyny, lithiové baterie atd., jsou zakázány k přepravě jako příruční zavazadla a odbavená zavazadla, stejně jako i osobní věci.

ZAKÁZANO

Výplňové prvky a jejich výměnné kazety pro zásobování elektrickou energií přenosných elektronických zařízení (například fotoaparátů, mobilních telefonů, přenosných laptopů, videokamer).

NE

ANO

ANO

Malé plynové láhve pro nehořlavý plyn obsahující oxid uhličitý nebo jiné takové plyny Kategorie 2.2 ve množství až dvě (2) malé   láhve, zamontované do záchranných vest. Ne více než jeden přístroj na jednoho estujícího a dvě (2) náhradní kazety pro jednu osobu, ne více než čtyři (4) láhve o objemu 50 ml pro jiná zařízení.

ANO

ANO

ANO

Lahve s nehořlavými, netoxickými plyny pro aktivování mechanických končetin. A také náhradní láhve vhodné velikosti v případě, že je třeba zajistit dostatečnou zásobu během cestování.

NE

ANO

ANO

Natáčky na vlasy, které obsahují uhlovodíkový plyn, jeden kus (1) pro cestujícího nebo člena posádky, za předpokladu, že víčko těsně pokrývá topné těleso. Tyto natáčky na vlasy v žádném případě nesmí být použity na palubě letadla. Náhradní plynové láhve pro tyto natáčky není dovoleno přepravovat jako odbavené zavazadlo nebo jako příruční zavazadlo.

NE

ANO

ANO

Předměty, které vyzařují teplo, jako např. podvodní hořáky (potápěčské lampy) a páječky.

ANO

ANO

ANO

Izolované balíky, obsahující chlazený tekutý dusík (suchý náklad), úplně absorbováne v porézním materiálu obsahujícím bezpečné objekty.

NE

ANO

ANO

Spalovací motory nebo motory s topnými prvky.

NE

ANO

NE

Energeticky úsporné zářivky v balení pro maloobchodní prodej, určené pro soukromé nebo domácí použití.

NE

ANO

ANO

Lithiové baterie: Bezpečné zařízení s lithiovými bateriemi.

ANO

ANO

NE

Lithiové baterie: Přenosné elektronické zařízení s lithium kovovými nebo lithium-iontovými bateriemi nebo akumulátory, včetně zdravotnických prostředků, jako jsou přenosné koncentrátory kyslíku (POC) a domácí spotřebiče, jako jsou hodinky, kalkulačky, fotoaparáty, videokamery, mobilní telefony, přenosné počítače, tablety a přenosné napájecí zdroje a podobně, vnášené cestujícími nebo členy posádky pro osobní potřebu. Baterie nesmí být větší než 2 gramy pro lithium kovové baterie a 100 Wh pro lithium-iontové baterie.

NE

ANO

ANO

Lithiové baterie, náhradní/nezabalené, jejichž hustota výkonu činí 100 W až 160 W pro přenosné elektronické zařízení a přenosné lékařské zařízení s obsahem lithia 2 g, ale ne více než 8 g pro jeden přístroj. Maximálně 2 dodatečné baterie mohou být přepravovány v příručním zavazadle. Každá z těchto baterií musí být chráněna proti zkratu.

ANO

NE

ANO

Elektronická zařízení obsahující lithiové baterie. Lithium-iontové baterie pro přenosná elektronická zařízení (včetně lékařských), s kapacitou 100 Wh až 160 Wh. Pouze pro přenosná lékařská zařízení mohou být použity kovové lithium baterie s obsahem lithia od 2 g do 8 g.

ANO

ANO

ANO

Zápalky, bezpečné zápalky (jeden malý balíček) nebo malý zapalovač, který neobsahuje neabsorbovane kapalné palivo, které není zkapalněným plynem, pro osobní použití, pokud se přepravují jako osobní věci. Náhradní plynové láhve pro zapalovače a zařízení pro doplňování zapalovačů není dovoleno přepravovat jako osobní věcí, v zapsaném zavazadle ani jako příruční zavazadlo.
Poznámka: "Ženijní (tepelné)" zapalovače typu "Blue flame" nebo "Cigar" jsou zakázány k přepravě.

NE

«SE SEBOU»

Dopravní prostředky: Invalidní vozíky nebo jiné samohybná zařízení, které neobsahuje těžké baterie s tekutým elektrolytem.

ANO

ANO

NE

Dopravní prostředky: Invalidní vozíky nebo jiné samohybná zařízení s těžkými nebo lithiovými bateriemi.

ANO

ANO

NE

Dopravní prostředky: samohybná zařízení s lithium-iontovými bateriemi, jako jsou vodní skútr, létající skateboard (hoverboard),
monokoleso, elektrický skútr, hiroskuter (segway) a další.

ZAKÁZANO

Neradioaktivní lékařské nebo toaletní potřeby (včetně aerosolů), jako jsou laky na vlasy, parfémy, kolínské vody a léky obsahující alkohol,
а
Nehořlavé, netoxické aerosoly, které nepředstavují žádnou dodatečnou hrozbu pro sportovní a běžné použití.
Celkové čisté množství všech uvedených položek nesmí přesáhnout 2 kg nebo 2 l, a každé jednotlivé položky nesmí přesáhnout čisté množství 0,5 kg nebo 0,5 litru. Ventily aerosolů musí být uzavřeny pomocí krytů nebo jiným vhodným způsobem, aby se zabránilo náhodnému úniku obsahu.

NE

 

NE

ANO

 

ANO

ANO

 
NE

Láhve s kyslíkem nebo vzduchem, plynnými látkami pro lékařské účely. Celková hmotnost láhve nesmí přesahovat 5 kg hrubé hmotnosti.
Poznámka: Kontejnery s kapalným kyslíkem je zakázáno přepravovat v letecké dopravě.

ANO

ANO

ANO

Kontrolní přístroje pro kalibraci zařízení určeného pro sledování kvality ovzduší.

NE

ANO

NE

Přenosná elektronická zařízení s bateriemi, které obsahují suché elektrolyty, baterie musí splňovat Zvláštní podmínky A67 a nesmí přesáhnout 12 Voltů a 100 Wattů-hod. Maximálne je povoleno přepravovat 2 náhradní baterie.

NE

ANO

ANO

Radioizotopní kardiostimulátory nebo jiné zařízení, včetně zařízení s lithiovými bateriemi, implantované do lidského těla, nebo připojené externě, nebo radiofarmaceutické prostředky, zavedené do lidského těla pro léčebné účely.

NE

«SE SEBOU»

Kufry do úschovy cenných papírů, trezory a tašky na peněžní hotovost a podobně, které obsahují lithiové galvanické články a/nebo pyrotechnické materiály.

ZAKÁZANO

Nenakažlivé vzorky, zabalené v malém množství hořlavé kapaliny.

NE

ANO

ANO

Lékařské nebo klinické teploměry obsahující rtuť. Přeprava pouze v zapsaném zavazadle - 1 teploměr v pevném pouzdru pro jednoho cestujícího.

NE

ANO

NE

Rtuťové barometry.

ZAKÁZANO

Ostatní komerčně dostupné typy baterií, jako jsou nikl kadmiové a alkalické, jsou povoleny k přepravě pouze v příručním zavazadle za předpokladu, že jsou řádně chráněny před zkratem.