counter image

Farligt gods

Farligt gods och ämnen som inte får transporteras med flyg.

 • KVICKSILVERBAROMETER får inte transporteras.
 • FRÄTANDE ÄMNEN: syror, alkaliska batterier.
 • BRANDFARLIGA ÄMNEN: bensintändare och värmare, färger, tändstickor och ”tomtebloss”.
 • OXIDERANDE ÄMNEN och ORGANISKA PEROXIDER
 • RADIOAKTIVA ÄMNEN
 • SMITTFARLIGA ÄMNEN: bakterier, levande virus.
 • MAGNESIUMPULVER
 • KOMPRIMERADE GASER: brandfarliga, icke brandfarliga, giftiga, butan, syrgas, propan, dykartuber.
 • AEROSOLER
 • EXPLOSIVA ÄMNEN: fyrverkerier, smällare, signalraketer, patroner.
 • GIFTIGA ÄMNEN: insekticider, herbicider, arsenik, cyanider.
 • TOXISKA ÄMNEN: blekmedel, peroxider.

Farligt gods och ämnen som får transporteras med flyg under vissa förutsättningar, eller förbjudna.

 

Godkän-nande
från flyg-bolaget

In-ckeckat bagage

Hand-
bagage

Alkoholhaltiga drycker med 24 till 70 volymprocent alkohol inköpta efter säkerhetskontroll. Du får sammanlagt ta med dig 5 liter per person.

NEJ

JA

JA

Ammunition (patroner till vapen), säkert förpackad (endast 1.4S UN 0012 eller UN 0014) med en bruttovikt på max 5 kilo (11lbs) per person för eget bruk. Ransoner för mer än en person får inte kombineras med en eller flera förpackningar.

JA

JA

NEJ

Livräddningsryggsäck, en (1) per person, som innehåller en cylinder med komprimerad gas som inte är brandfarlig (division 2.2a) och en pyroteknisk utlösningsmekanism på max 200mg netto (division 1.4S)
Ryggsäcken ska packas så att den inte kan aktiveras oavsiktligt. Luftkuddarna i ryggsäcken ska ha utsläppsventiler.

JA

JA

JA

Alla reserv- resp. oförpackade litiummetal- eller litiumjonbatterier för sådana elektroniska utrustningar får endast medföras i handbagaget. Sådana batterier ska vara skyddade för att förhindra kortslutning.

NEJ

NEJ

JA

Campingkök samt behållare som innehåller bränsle får endast medföras under förutsättning att campingkökets bränsletank och/eller bränslebehållare är rengjorda och utan bränslerester.

JA

JA

NEJ

Utrustning för kemisk monitoring, om den transporteras av medlemmarna av Organisationen för förbud mot kemiska vapen under deras officiella tjänstresor.

JA

JA

JA

Pepparsprej och tårgasbehållare, som innehåller ämnen som kan förlama och paralysera, får inte transporteras för privat bruk i både handbagage och incheckat bagage.

FÖRBJUDET

Torris (koldioxid, fast) får medföras max 2,5 kilo (5lbs) per person om den används för att packa färskvaror. Förpackningen ska vara konstruerad så att den kan släppa ut koldioxid. Vid incheckat bagage ska förpackningen märkas med orden ”torris” (”dry ice”) eller ”koldioxid, fast” (”carbon dioxide, solid”) samt torrisens nettovikt eller att vikten är lika med eller mindre än 2,5kg.

JA

JA

JA

E-cigaretter (bl.a. e-cigarrar, e-pipor samt andra föremål för eget bruk), som innehåller batterier, ska vara skyddade för att de inte kan aktiveras oavsiktligt.

NEJ

NEJ

JA

Elckockvapen (t.ex. Taser), som innehåller sprängämnen, flytande gas, litiumbatterier o.d., som är förbjudna att medföras i handbagage, incheckat bagage samt som personliga saker.

FÖRBJUDET

Reservbatterier och refiller till bärbar elektronisk untrustning (t.ex. kamera, mobiltelefon, bärbar dator, videokamera).

NEJ

JA

JA

Små gaspatroner inehållande koldioxod eller annan gas i division 2.2 (ej brandfarlig). Livvästen får endast innehålla två gaspatroner, du får även ha med dig två (2) extra patroner, men inte mer än fyra (4) patroner med vattenvolym över 50mL för andra utrustningar.

JA

JA

JA

Gaspatroner med icke-brandfarliga och icke-toxiska gaser som aktiverar mekaniska lemmar samt reservpatroner i motsvarande storlek som vid behov garanterar en tillförsel under flygresan.

NEJ

JA

JA

Locktång som innehåller koldioxid, en (1) per passagerare eller
besättningsmedlem, under förutsättning att säkerhetshöljet är ordentligt fastsatt över värme-elementet. Sådana locktänger får aldrig användas ombord. Reservgaspatroner till sådana tänger får inte medföras i både incheckat bagage och handbagage.

NEJ

JA

JA

Föremål som avger värme, t.ex. dyklampor och lödkolvar

JA

JA

JA

Isolerad förpackning som innehåller kylt flytande kväve (dewarkärl) som är fullständigt absorberat i poröst material som innehåller icke-farliga produkter.

NEJ

JA

JA

Förbränningsmotor eller motor med bränslecell.

NEJ

JA

NEJ

Energisparande lampor för hemmabruk  i förpackning för detaljhandel.

NEJ

JA

JA

Litiumbatterier: Ofarliga utrustningar med litiumbatterier.

JA

JA

NEJ

Litiumbatterier: Bärbar elektronisk utrustning, som innehåller litiummetal- eller litiumjonbatterier, eller batterier till medicinska utrustningar, t.ex. bärbar oxygenkoncentrator (POC) samt elsapparater, t.ex. klocka och ur, miniräknare, kamera, videokamera, mobiltelefon, bärbar dator, surfplatta, bärbar nätadapter m.m., som både passagerare och piloter och kabinpersonal tar med sig för eget bruk.  Litiummetalbatterier får inte innehålla mer än 2g litium och litiumjonbatterier 100Wh.

NEJ

JA

JA

Reservlitiumbatterier / oförpackade, 100-160Wh, till bärbara elapparater samt bärbara medicinska utrustningar, som innehåller 2g litium men inte mer än 8g per en utrustning. Max 2 reservbatterier får medföras i handbagaget och ska vara skyddade mot kortslutning.

JA

NEJ

JA

Elektronisk utrustning som innehåller litiumbatterier. Litiumjonbatterier till bärbara elektroniska utrustningar (inkl. medicinska) 100-160Wh. Litiummetalbatterier med 2-8g får endast användas i bärbara medicinska utrustningar.

JA

JA

JA

Tändstickor, säkerhetständstickor, en liten ask, för eget bruk eller en cigaretttändare, med gas i vätskeform måste bäras i ficka eller nära kroppen. Det är förbjudet att packa tändstickor eller cigarettändarei i incheckat bagage och i handbagage. Bränsle och/eller refiller till tändare är inte tillåtna.
Obs! Termotändstickor, tändare ”Blue flame” eller ”Cigar” får inte medföras.

NEJ

”MED DIG”

Transportmedel: Batteridrivna rullstolar eller andra liknande hjälpmedel med läckagesäkert vätskebatteri.

JA

JA

NEJ

Transportmedel: Batteridrivna rullstolar eller andra liknande hjälpmedel med läckageosäkert vätskebatteri eller litiumjonbatteri

JA

JA

NEJ

Transportmedel: eldrivna fordon med litiumjonbatterier, t.ex. girocykel, flygande  skateboard (hoverboard), monohjul, el-skoter, giroskoter (segway) m.m.

FÖRBJUDET

Icke radioaktiva sjukvårds- eller toalettartiklar (inklusive aerosol) såsom hårspray, parfymer, deodoranter och mediciner som innehåller alkohol.
och

NEJ

JA

JA

Icke-brandfarliga, icke-toxiska aerosoler, sonte skapar någon fara, för sport- och hemmabruk.

Den totala nettokvantiteten av alla ovan nämnda produkter får inte överstiga 2 kg eller 2 l, och nettokvantiteten av varje enskild produkt får inte överstiga 0,5 kg eller 0,5 l. Avluftningsventiler på aerosolflaskor ska skyddas med ett lock eller annat lämpligt skydd för att förhindra oavsiktligt utsläpp av innehållet.

NEJ

JA

NEJ

Syre eller luft, i gasform, små behållare krävs för sjukvårdsbruk. Behållarens bruttovikt får inte överstiga 5 kg. 
Obs: Flytande oxygensystem får inte transporteras

JA

JA

JA

Kontrollverktyg för att kalibrera mätande instrument för luftkvalitetskontroll.

NEJ

JA

NEJ

Bärbar elektronisk utrustning som innehåller läckagesäkert vätskebatteri måste uppfylla kraven i särbestämmelse A67. Batteriet får inte vara max 12 volt och max 100Wh. Max 2 reservbatterier får medföras.

NEJ

JA

JA

Pacemaker eller andra apparater, inklusive  batteridriven utrustning som innehåller litiumbatteri, som är inopererad i kroppen eller extern placerad, eller elektriska läkemedel är placerade i patientens kropp.

NEJ

”MED DIG”

Attachéväskor, kassaskåp samt pengasäckar m.m.,  som innehåller litiumbatterier och/eller pyrotekniska utrustningar.

FÖRBJUDET

Icke-infektiösa provmaterial förpackade i  liten mängd brandfarlig vätska..

NEJ

JA

JA

Medicinska eller kliniska termometrar som innehåller  kvicksilver. De får medföras endast i incheckat bagage – en termometer i hårt fodral per passagerare.

NEJ

JA

NEJ

Kvicksilverbarometer.

FÖRBJUDET

Andra kommersiellt åtkomliga batterityper som nickel-kadmoumackumulatorer och alkaliska batterier får medöras endast i handbagaget under förutsättning att de är skyddade mot kortslutning.