counter image

Regler och bestämmelser för bagage

Observera! Begränsningar i service kan tillämpas på flygsträckor med UIA:s partnerflygbolag.  För information kan du kontakta det biljettkontor där du köpte dina biljetter eller kontakta UIA via e-post på [email protected]. Eller ring oss på +380 44 581 50 50.

luggageBagage som får checkas in
Det bagage som får checkas in gratis och kostnader för extra bagage gäller för alla biljetter med UIA och för alla flygsträckor med UIA, inklusive charterflyg. För detaljerad information, se Bagage som får checkas in.

Regler för incheckat bagage
Vi godtar ditt bagage förutsatt att vissa särskilda bestämmelser iakttas.  Du måste uppvisa ditt bagage för incheckning vid våra biljettdeskar. Vi kommer att förse dig med en bagageinchecknings- och bagageidentifieringstagg, och därefter transporterar vi väskorna till och stuvar in dem i ”lastutrymmet” på det flygplan du ska resa med.
Incheckat bagage ska vara förpackat i en robust resväska eller lämplig låda som hjälper till att garantera en säker transport av dina tillhörigheter.

Restriktioner för incheckat bagage
Ukraine International Airlines kan vägra att transportera incheckat bagage som bedöms:

 • utgöra en sannolik fara för flygplanet, passagerare eller egendom,
 • sannolikt kan komma att skadas under lufttransport,
 • inte är packat på lämpligt och säkert sätt,
 • förbjudet enligt tillämplig lag, förordning eller beslut av något land som det transporteras från, till eller över,
 • olämpligt för lufttransport till följd av dess vikt, storlek eller slag,
 • inte är passagerarnas egen egendom.

Incheckat bagage får inte innehålla följande artiklar:

 • ömtåliga artiklar,
 • lättförstörliga artiklar,
 • kontanter, kredit- eller betalkort eller växlar,
 • juveler och smycken,
 • värdefulla artiklar,
 • affärsdokument, obligationer och andra värdepapper,
 • resedokument,
 • läkarintyg,
 • mediciner,
 • bärbara datorer och andra personliga elektroniska apparater,
 • musikinstrument, målningar, konstverk eller andra värdefulla verk.

Vi rekommenderar att ovan nämnda artiklar transporteras som kabinbagage (handbagage) med undantag för när storleken överskrider våra regler och begränsningar.
I sådana fall kan UIA komma att godta transport av vissa specifika artiklar, men endast med ett på förhand erhållit tillstånd vid bokningstillfället och efter att ha betalat kostnaderna för extra bagage, inklusive

 • sportutrustning,
 • musikinstrument – kan transporteras som handbagage om ett extra säte har köpts för instrumentet,
 • ömtåliga och värdefulla artiklar – vissa kan tas med som handbagage om du har köpt en extra sittplats, beroende på storleken och med en maxvikt på 75 kg,
 • djur.

Handbagage

Du kan ta med ditt handbagage ombord på planet förutsatt att det uppfyller kraven i Ukraine International Airlines riktlinjer och bestämmelser för bagagetransport.  UIA förbehåller sig rättigheten att vägra transportera artiklar som

 • utgör en sannolik fara för flygplanet, passagerare eller egendom,
 • sannolikt kan komma att skadas under lufttransport,
 • inte är packade på lämpligt och säkert sätt,
 • är förbjudna enligt tillämplig lag, förordning eller beslut av något land som de transporteras från, till eller över,
 • är olämpliga för lufttransport till följd av dess vikt, storlek eller slag,
 • inte är passagerarnas egen egendom,
 • eller som inte får plats under sätet framför passageraren eller som inte kan stuvas in i förvaringsboxarna ovanför sätena (se Gratis handbagage).

Vissa artiklar som är olämpliga som handbagage kan transporteras i lastutrymmet enligt de bestämmelser som gäller för incheckat bagage.

Placera handbagage i utrymmet ovanför stolen

 • Handbagage ska placeras i bagageutrymmet ovanför stolen eller under stolen framför dig.
 • Handbagage får inte placeras i nödutrymmena, de första stolsraderna, i gångarna eller någon annanstans där de kan begränsa åtkomst till säkerhetsutrustningens förvaringsutrymme.
 • Olämpligt handbagage ska avlägsnas i avgångsgaten, lastas in i lastutrymmet och transporteras som incheckat bagage om lämpligt för transport.

Skrymmande, ömtåligt eller värdefullt kabinbagage
UIA erkänner att passagerare måste få ta med sig vissa artiklar ombord och, om möjligt, försöker vi att tillgodose sådana situationer.  Visst bagage kan transporteras i passagerarkabinen i enlighet med de villkor som upprättats för att garantera alla passagerares säkerhet och bekvämlighet.  Sådant bagage kan inkludera

 • musikinstrument,
 • konstverk,
 • elektronisk utrustning.

Allmänt sett kommer vi att godta dessa artiklar som handbagage om en eller flera extra stolar har bokats och betalats om

 • bagagevikten överskrider den maximalt tillåtna vikten för gratis handbagage som du får ta med,
 • passageraren tycker att artikeln inte är lämplig att förvaras under stolen eller i bagageutrymmet ovanför stolen,
 • det går att säkra artikeln ordentligt till en stol,
 • artikeln faller inom maxviktens gräns på 75 kg, med maxmått på:

Höjd

Längd

Bredd

115 сm (45 tum)

65 cm (26 tum)

45 cm (18 tum)

Rullstolar
Rullstolar kan endast accepteras som incheckat bagage för att garantera flygsäkerheten, förutsatt att följande efterlevs:

Torrbatterier (rullstol som drivs med torrcellsbatteri)
Rullstolar som drivs med torrcellsbatterier kan accepteras för transport med batterierna, förutsatt att

 • batteriet är frånkopplat,
 • kontaktpolerna är isolerade för att förhindra oavsiktliga kortslutningar,
 • batteriet är säkert fastsatt på rullstolen.

Våtbatterier (rullstol som drivs med våtcellsbatteri – WCBW)
Rullstolar som drivs med våtbatterier kan godtas för transport, förutsatt att

 • rullstolen kan lastas, stuvas in, säkras och lastas av medan den alltid är i upprätt läge och
 • batteriet är frånkopplat,
 • kontaktpolerna är isolerade för att förhindra kortslutningar, och
 • batteriet är säkert fastsatt på rullstolen.

Om en rullstol som drivs med ett gelbatteri inte kan lastas, stuvas undan och lastas av hela tiden i upprätt läge, måste batteriet tas ut och rullstolen kan sedan transporteras som incheckat bagage utan restriktioner.
Det avlägsnade batteriet ska förpackas i en kraftig, styv behållare enligt följande:

 • förpackningens utsida måste vara läcksäker, impermeabel mot batterivätska och säker för omskakningar genom att stabiliseras på ett lämpligt sätt i lastutrymmet (annat än genom att binda samman dem med frakt eller bagage), till exempel med hjälp av fastspänningsremmar, fästen eller hållare.
 • batterierna ska skyddas mot kortslutningar, fästas i upprätt läge i ytterförpackningen och lindas in i kompatibelt absorberande material som är tillräckligt för att absorbera deras totala vätskeinnehåll.

Rullstol som fälls ihop manuellt – WCMP
Rullstolar som fälls ihop manuellt godtas för transport som incheckat bagage utan några särskilda begränsningar.